Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Laureaci Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

Znamy Laureatów XIII Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża

1.10.2021 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. kard. nom Ignacego Jeża. Podczas niego wyłonieni do otrzymania statuetki z wizerunkiem pierwszego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zostali:

– Krystyna Czajka – Opanowicz – za determinację i wieloletnią pracę na rzecz budowania katolicko-społecznej rzeczywistości diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a w szczególności miasta Szczecinka

– Monika Czajka – za akcje edukacyjne, wolontariackie i ewangelizacyjne inspirujące wielu młodych ludzi do stawania się świadkami wiary i czynienia miłosierdzia względem drugiego człowieka

– Ks. Krzysztof Witwicki i Zespół Fundacji Dobre Media Nowej Ewangelizacji – za niestrudzone pokazywanie mocy Słowa Bożego żyjącego w Kościele

Gala wręczenia Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża odbędzie się 17.10.2021 roku w Filharmonii Koszalińskiej o godzi. 16:00.

Zaproszenia do odbioru w siedzibie Stowarzyszenia!

Zapraszamy!