Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Laureaci Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża

LAUREACI NAGRODY IM. KS. KARD. N. IGNACEGO JEŻA

NAGRODA IM KS. KARD. N. IGNACEGO JEŻA:

2009

NOMINOWANI I edycji:

Konrad Barczak

Centrum Charytatywno Opiekuńcze i. MB z Lourdes w Pile – LAUREAT

Gabriela i Andrzej Cwojdzińscy – LAUREACI

Leontyna Łodziewska – LAUREATKA

Jadwiga Roda

Stefan Romecki

Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się 23 października 2009 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie

————————————————————————————————————————————–

2010

NOMINOWANI  II edycji:

Teresa Meyer

Franciszka Pniewska

Bożenna Stramik – LAUREATKA

Paweł Wiszniewski – LAUREAT

Franciszka Pniewska – LAUREATKA

Stanisław Żabiński

Wręczenie Nagród nastąpiło 5 listopada 2010 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie

https://www.youtube.com/watch?v=l00pKohvrSw&list=PL9856C86C87D7D334    cz1

https://www.youtube.com/watch?v=S7zXp4tM4Tg&list=PL9856C86C87D7D334&index=2  cz 2

https://www.youtube.com/watch?v=gGxo-EO-PGY&list=PL9856C86C87D7D334&index=3  cz 3

https://www.youtube.com/watch?v=y8pRdYq6YlA&list=PL9856C86C87D7D334&index=4 cz 4

https://www.youtube.com/watch?v=jq0LMB3D1wY&list=PL9856C86C87D7D334&index=5 cz 5

https://www.youtube.com/watch?v=y8pRdYq6YlA&list=PL9856C86C87D7D334&index=6 cz 6

https://www.youtube.com/watch?v=kcz0WztsiU4&list=PL9856C86C87D7D334&index=7 cz7

https://www.youtube.com/watch?v=coaMfyAY7VU&list=PL9856C86C87D7D334&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=qyWdjFt-5RA&list=PL9856C86C87D7D334&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=UmaihxjEynE&list=PL9856C86C87D7D334&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=3DMw_OCCThI&list=PL9856C86C87D7D334&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=max7l_dFUUI    cz. 13

https://www.youtube.com/watch?v=s_AywFqtddM&list=PL9856C86C87D7D334&index=14  cz 14

2011

NOMINOWANI III edycji:

Jadwiga Grobelna

Kamila Kwiatkowska Gradek

Weronika i Rajmund Zarzyccy

Wioletta Zapalska – LAUREATKA

 

Wreczenie nagrody odbyło się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 14 pażdziernika 2011r.

https://www.youtube.com/watch?v=-ePoiRoQnjg

————————————————————————————————————————————–

2012

NOMINOWANI IV edycji:

Janina Danuta Cieplik

Mariusz Kowalewski – LAUREAT

Marek Kołtun

Jan Zagrabski – LAUREAT

 

2013

LAUREACI V edycji:

CARITAS par. pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

Ewa Horanin

Jan Kawałek

Wyróżnienie: JAN WALCZAK

————————————————————————————————————————————–

2014

LAUREACI VI edycji:

Andrzej Muchorowski

Barbara i Włodzimierz Osińscy

Robert Pietras

https://www.youtube.com/watch?v=s2yN34kqdzM   cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=RIdCmQ42no8  cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=LEXRz2gQbM0

Wręczenie Nagród odbyło się 15 X 2014 r. w Filharmonii Koszalińskiej 19 października 2014 r. Galę uświetnił Zespół ZAGAN ORKIESTRA

2015

LAUREACI VII edycji:

Małgorzata Myrcha

Joanna i Grzegorz Jabłońscy

Jadwiga Nowak

Marian Wiszniewski

 

2016

LAUREACI VIII edycji:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II i Gimnazjum Katolickie przy  parafii pw. Ducha św. w Koszalinie za „wielki wkład w kształtowanie modelu szkoły katolickiej w Polsce, osiągnięcia w pracy pedagogicznej i dydaktycznej”.
Zofia Langowska z Czaplinka, twórczyni m.in. szkoły artystycznej i ośrodka wychowawczego w Rzepczynie.
Alicja Kuczkowska – pedagog i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Wałcza – za organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu

Nagrody wręczono w Filharmonii Koszalińskiej

https://www.youtube.com/watch?v=7BfFTOdSrqY

https://www.youtube.com/watch?v=azqXfIF_CrQ

 

2017

LAUREACI IX edycji:

Tadeusz Błaszczak (Szczecinek) – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (Szczecinek)

Mariusz Kajewski (Słupsk) – Towarzystwo im br. Alberta

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi – (Koszalin)

Wręczenie Statuetek Nagrody im ks. kard. nom. Ignacego Jeża, nastąpiło15 października 2017 r. o godz. 16.00 w Filharmonii Koszalińskiej. Galę uświetnił koncert wokalisty Michała Rasska z Zespołem.

https://www.youtube.com/watch?v=Tg8UdI78Xus

 

 

 

2018

LAUREACI X edycji:

 

Danuta i Bogumił Krasnopolscy  (Szczecinek) – za wielkie serce, pogodę ducha i zaangażowanie w pracy i służbę drugiemu człowiekowi;

Teresa Jóźwik (Kołobrzeg) – za zaangażowanie w pracy z młodzieżą oraz wytrwałe, dwudziestopięcioletnie prowadzenie poradnictwa rodzinnego;

Zygmunt Wujek (Koszalina) – za twórczy wkład w kulturę i propagowanie jej jako nośnika wartości sakralnych i patriotycznych.

Nagrody wręczono w sali koncertowej Polskiego Radia w Koszalinie im. Czesława Niemena

https://www.facebook.com/TVdobremedia/videos/274524073184900

 

 

 

2019

LAUREACI XI edycji:

Marianna Caban z Robunia za wielkie zaangażowanie w budowę wspólnoty lokalnej i liczne inicjatywy na rzecz parafii i Kościoła

  1. Wacław Grądalski, założyciel i opiekun polskiej gałęzi Wspólnoty „Cenacolo”,

koszaliński oddział „Gościa Niedzielnego”  za 25-letnią służbę Kościołowi koszalińsko-kołobrzeskiemu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk7wHo2_3Ns

2020

LAUREACI XII edycji:

Szymon Cieślar (Szczecinek)  – za wybitne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą

Konkatedra w Kołobrzegu

https://www.youtube.com/watch?v=aXTnZeXRu_E

 

2021

LAUREACI XIII edycji:

Krystyna Czajka-Opanowicz (Szczecinek) – za determinację i wieloletnią pracę na rzecz budowania katolicko-społecznej rzeczywistości diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a w szczególności miasta Szczecinka

Monika Czajka (Sławoborze) – za akcje edukacyjne, wolontariackie i ewangelizacyjne inspirujące wielu młodych ludzi do stawania się świadkami wiary i czynienia miłosierdzia względem drugiego człowieka

Dobre Media Nowej Ewangelizacji (Koszalin) – za niestrudzone pokazywanie mocy Słowa Bożego żyjącego w Kościele

 

2022

LAUREACI XIV edycji:

Parafialny Zespół Caritas parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku   – za praktyczne odczytywanie i realizację zawartej w Ewangelii rzeczywistości miłosierdzia, która była obecna w życiu patrona nagrody

Krystyna Bastowska (Koszalin) – za wytrwałą i konsekwentną pracę na rzecz podtrzymania dziedzictwa kulturowego oraz za zaangażowanie w utrwaleniu tradycji chrześcijańskiej.

Stowarzyszenie „Dom Miłosierdzia Bożego” (Koszalin) – za praktyczne wcielanie w życie dzieła Miłosierdzia Bożego 

 

2023

LAUREACI XV edycji:

bp Edward Dajczak (Koszalin) – za kontynuację i rozwój dzieła ks. kard. N. Ignacego Jeża

Joanna Janusiak (Słupsk) – za wielkie serce, pogodę ducha i zaangażowanie w pracy pedagogicznej, traktowanie jej jako służbę drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w inicjatywy charytatywne oraz kulturowe Słupska i diecezji koszalińsko kołobrzeskiej

Małgorzata Jeżewska-Springer (Miastko) -za zaangażowanie społeczne w środowisku lokalnym Miastka, oddanie drugiemu człowiekowi, otwartość, pogodę ducha oraz wytrwałe, codzienne ukazywanie nadziei i miłości w wierze