Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Gryfice

75-lecie posługi Sióstr w Gryficach

 

2 października 2021 roku odbyła się 75. rocznica działalności Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Gryficach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach, sprawowana przez Biskupa Henryka Wejmana. Mszę koncelebrowali także księża z sąsiednich parafii. Podczas Mszy Świętej została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęconej siostrze Krystynie Rynkowskiej. Nie można zapomnieć o towarzyszącej tej uroczystości wystawie historycznej „Świadectwo wierności i misji – Aby byli jedno”,  która przepełniona była faktami oraz fotografiami z działalności Sióstr. Program obejmował także cztery wystąpienia konferencyjne:

  1. I wykład – dr Antoni Cieśliński Początki życia religijnego w Gryficach (1945-1956) oraz represyjna  polityka władz wobec Kościoła katolickiego.
  2. II wykład  –  s. dr Brygida Danuta Karwowska MSF Posługa Sióstr Misjonarek św. Rodziny  w Gryficach (1946 – 2021).
  3.  III wykład  –  ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr Ks. Stanisław Rut TChr – niestrudzony duszpasterz migrantów.
  4. IV wykład  –  s. dr Brygida Danuta Karwowska MSF Sylwetka siostry Krystyny Marii Rynkowskiej MSF.

 

75-lecie posługi Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Gryficach to wyjątkowa okazja do podsumowań i ukazania wielkiego dzieła jakie prowadzą siostry na ziemi gryfickiej. Dzieła tak bardzo wszechstronnego: ewangelickiego, katechetycznego, a zarazem kulturowego, osadzonego w konkretnej rzeczywistości.

Ogromne zaangażowanie i dokonania Sióstr działających przez dziesięciolecia w bardzo trudnych warunkach, które ukazała konferencja, budzą wielki szacunek. Przykład postawy Siostry Krystyny Marii Rynkowskiej MSF – niezwykłej katechetki i wyjątkowego Świadka wiary, może być wzorem także dziś.

Była to też okazja do ukazania tła historycznego, w którym posługa Sióstr przez ten czas się realizowała. Ilość dobra które rozlało się na tę ziemię, poprzez działania konkretnych ludzi, takich jak ksiądz  Stanisław Rut, jest imponująca.

Historia polskich Gryfic to nade wszystko historia Kościoła Katolickiego. To właśnie po 1945 roku niezłomni duchowni na czele z ks. Stanisławem Rutem, krzewili na tych ziemiach wiarę i patriotyzm. Często musieli za to zapłacić wysoką cenę – tak jak siostra Krystyna, która za obronę aresztowanego przez UB księdza Ruta, także trafiła do komunistycznego więzienia.

Niech Pan Bóg błogosławi Siostrom w prowadzeniu dalszej posługi nie tylko na ziemi gryfickiej, ale wszędzie tam gdzie są obecne.

foto by: Natalia Dąbrowska