Autor: Ryszard Pilich

0

100 lat Niepodległości

 Cała Polska świętuje wspaniałą rocznicę stulecia odzyskania Niepodległości. Jej odzyskanie to efekt ogromnego wysiłku i krwawej ofiary kilku pokoleń. Na naszej, koszalińskiej ziemi, mamy również miejsca które o tym przypominają. Pomnik powstańców listopadowych, internowanych...

0

Członkowie “Civitas Christiana” kandydują do Rad

Wśród kandydatów na radnych , w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, różnych stopni, różnych ugrupowań,  znaleźć można członków “Civitas Christiana” . Prezentujemy ich Państwu i zachęcamy do stawienia się przy urnie oraz dokonania (skutecznego) wyboru:...

0

XXII Pielgrzymka Rodzin na Górę Chełmską 15VIII

Biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak wystosował zaproszenie do wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej do udziału w w XXII Pielgrzymce Rodzin na Górę Chełmską. KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO ZAPRASZAJĄCY NA DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ RODZIN DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TRZYKROĆ PRZEDZIWNEJ...

0

Wybory delegatów na Nadzwyczajne Walne

W październiku (12.X) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.  W Oddziałach koszalińskiego Okręgu odbywają się zebrania wyborcze. Zarząd Oddziału w Koszalinie zaprasza członków na 24 sierpnia 2018r. (piątek) na godz.17.00.