Kategoria: Szczecinek

0

Kwietniowe spotkanie formacyjne w Szczecinku

W środę 10 kwietnia o godz. 18.00 członkowie szczecineckiego Civitasu spotkają się na kolejnym spotkaniu formacyjnym. Tym razem tematem spotkanie będzie pokój jako owoc Ducha Świętego i liturgiczna formacja katolików świeckich. Spotkanie poprowadzi o....

0

Spotkanie formacyjne w Szczecinku

Kolejne spotkanie formacyjne dla członków Oddziału w Szczecinku odbyło się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w lokalu Stowarzyszenia.Tym razem wysłuchaliśmy katechez mówiących o radości będącej owocem Ducha Świętego i biblijnej formacji...

0

XXII edycja Rejonowego Konkursu Plastycznego

Tegoroczny Rejonowy Konkurs Plastyczny organizowany przez szczecinecki Oddział “Civitas Christiana” wpisuje się z jednej strony w nauczanie Kardynała S. Wyszyńskiego, którego słowa posłużyły za hasło konkursowe, a z drugiej nawiązuje do obchodzonego przez Kościół...

0

Lutowe spotkanie formacyjne w Szczecinku

Spotkanie formacyjne członków Oddziału w Szczecinku odbyło się 27 lutego (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Tym razem rozmawialiśmy o miłości będącej owocem Ducha Świętego i formacji chrześcijańskiej katolików świeckich. Tematy przedstawił o....

0

Styczniowa formacja w Szczecinku

Spotkanie formacyjne dla członków “Civitas Christiana” Oddziału w Szczecinku odbędzie się 23.01.2019 r. o godz. 18.30 w lokalu Stowarzyszenia. Tym razem pochylimy się nad tematem: doskonałości Ducha Świętego oraz istota apostolstwa świeckich. Katechezę duchową...