Działalność

Kim jesteśmy, co robimy?

Jesteśmy organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Civitas Christiana, te łacińskie słowa oznaczają “społeczność chrześcijańską“, czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Dotyczy ona trzech podmiotów życia publicznego: człowieka jako obywatela, wspólnoty ludzkiej czyli społeczeństwa i narodu oraz państwa.

Civis obywatel, ten który obdarzony jest godnością osoby ludzkiej, posiada swoje prawa i obowiązki, których źródłem jest prawdziwa godność człowieka. Tak rozumiane obywatelstwo jest fundamentem, na którym należy organizować życie społeczne.

Civitas wspólnota, to także społeczeństwo i naród, w których żyją osoby ludzkie i wspólnoty mniejsze: stowarzyszenia, towarzystwa, zakładane zgodnie z prawem naturalnym człowieka, które nie może być zabronione wolnemu obywatelowi.

Civitas oznacza także państwo, jako koordynator życia społecznego, wobec mnogości osób, rodzin, wspólnot sąsiedzkich, zawodowych, środowiskowych, targanych często sprzecznymi interesami grupowymi.

Civitas Christiana oznacza w naszym rozumieniu, obowiązek uczestniczenia w budowaniu ładu społecznego w Ojczyźnie, zgodnie z chrześcijańską wizją państwa.

Historia „Civitas Christiana” liczy prawie dwadzieścia lat. Powstało ono na bazie struktur Stowarzyszenia „PAX” w wyniku transformacji tego stowarzyszenia która dokonała się na drodze „przejścia” od ruchu społeczno-politycznego do stowarzyszenia katolickiego którego celem jest budowanie formacji katolicko-społecznej. Jego misja została sformułowana na bazie wskazania błogosławionego Jana Pawła II „budujcie civitas christiana – chrześcijańską społeczność obywatelską i sprawiedliwe państwo, służące godności człowieka i jego pełnemu rozwojowi, jako osoby żyjącej we wspólnocie rodziny, Narodu i całej ludzkości. Civitas Christiana chce być znakiem chrześcijańskiej nadziei na polskiej ziemi, ale również znakiem sprzeciwu wobec wszystkiego, co w nią godzi.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej działa sześć oddziałów Stowarzyszenia, skupionych w Oddziale Okręgowym, którego zasięg pokrywa się dokładnie z obszarem diecezji. Stowarzyszenie swoją misję realizuje podejmując liczne inicjatywy. W Koszalinie: „Dni Społeczne”, których głównym celem jest propagowanie Katolickiej Nauki Społecznej; Klub „Społeczeństwo”- organizujący debaty związane z najważniejszymi problemami życia społecznego, religijnego i kulturowego; Nagroda im. Ks. kard n. Ignacego Jeża, Konkurs Wiedzy Biblijnej, Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Domino” i Nagroda im prof. Ireny Żejmo za propagowanie muzyki sakralnej. Z inicjatywy koszalińskiego oddziału wzniesiono pomnik powstańcom listopadowym w Koszalinie, ufundowano tablicę pamięci Żołnierzom Wyklętym w kościele pw. Ducha Św. . Oddział w Słupsku to działająca od lat Poradnia Rodzinna, to podobnie jak w Szczecinku i Miastku Dni Kultury Chrześcijańskiej a Oddział w Pile to Nagroda im. ks dr Bolesława Domańskiego. Z inicjatywy Civitas Christiana miasta Koszalin i Słupsk przyznały honorowe obywatelstwo Papieżowi Janowi Pawłowi II i ks.kard. n. Ignacemu Jeżowi. Civitas Christiana organizowało na terenie całej diecezji dziesiątki ważnych konferencji, setki odczytów oraz prelekcji na temat nauczania Kościoła, jego historii i historii regionu. Stowarzyszenie prowadzi tez działalność wydawniczą. Są to głównie książki i publikacje związane z historią diecezji i regionu. W działalności stowarzyszenia nie można pominąć konkursów promujących twórczość poetycką, plastyczną, literacką, konkursów na prezentacje multimedialne. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w organizacji marszów dla życia. Ważną częścią działalności Civitas Christian stanowi praca formacyjna prowadzona wśród członków stowarzyszenia w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej który kształci liderów w zakresie szeroko pojętej formacji katolicko-społecznej obejmującej: formację biblijną, zasady oraz wartości katolickiej nauki społecznej, podstawy do budowy ładu etyczno-społecznego w naszej Ojczyźnie – z odwieczną w polskiej kulturze narodowej hierarchią wartości: Bóg, Człowiek, Rodzina, Naród.

Udostępnij treść na:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print