Karta Zgłoszenia i Regulamin Festiwalu Pieśni Religijnej “Cantate Domino”

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania:    Karta_zgloszenia_FPR

REGULAMIN DO POBRANIA: XXIX FPR REGULAMIN

_______________________________________________________________________________________

REGULAMIN FESTIWALU PIEŚNI RELIGIJNEJ “CANTATE DOMINO” im. św. Jana Pawła II

Nad festiwalem patronat objęli:

Biskup Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski, Prezydent Miasta Koszalina i Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

I. Organizatorzy

1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Koszalinie (Oddziały w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku)

2. Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie

3. Urząd Miasta Koszalin

Współorganizatorzy:
1. Centrum Kultury 105 w Koszalinie
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
3. Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Słupsku

Patronat medialny: „Miasto”, „Głos Koszaliński”, „Gość Niedzielny”, Radio “Plus”, Radio „Koszalin”, TVP Szczecin, TV “MAX”, „Civitas Christiana”
Sekretariat festiwalu: K. St.”Civitas Christiana” Koszalin (tel.783981819 )

II. Cele Festiwalu:
• popularyzacja utworów o charakterze i tematyce religijnej
• konfrontacja dorobku artystycznego solistów zespołów
• promowanie twórczości sakralnej regionu
• integracja amatorskiego środowiska muzycznego

III. Organizacja:
1. Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:
• eliminacje rejonowe w Koszalinie, Słupsku , Szczecinku, Świdwinie
• konkurs finałowy

2. Kategorie:

a/ Wiekowe
• dziecięca (do ukończenia Szkoły Podstawowej)
• młodzieżowa (szkoły średnie)
• dorośli

b/ Wykonawcze:
• soliści
• duety i tercety (2-ch i 3-ch wokalistów)
• a’capella
• zespoły wokalne (pół-playback)
• zespoły wokalno-instrumentalne

3. W finale wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają możliwość zakupu wyżywienia
W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę uczestnika, organizator może pokryć koszty wyżywienia i  noclegu. Szczegółowe informacje będą dostępne w sekretariacie Festiwalu.
Koszty podróży pokrywają instytucje patronujące wykonawcom.

IV. Zasięg rejonów, terminy i miejsca:
a/ eliminacje:

Koszalin:
27X 2018 godz. 10:00 – Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” Koszalin ul. ks bp. Cz. Domina 12/4 i kościół pw. św. Józefa (chóry)
dla wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z miasta Koszalina i powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego i koszalińskiego.

Słupsk:
X.2018 godz. 15:00 – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8,
dla wykonawców ze szkół ponadpodstawowych i dorosłych z powiatu Sławno oraz dekanatów Miastko, Słupsk, Ustka.
X.2018 godz. 10:00 – SP nr 5, ul. Hubalczyków 7,
dla wykonawców ze szkół podstawowych z powiatu Sławno oraz dekanatów Miastko, Słupsk, Ustka.

Szczecinek:
17.XI. 2018 godz.10:00 – Kino „Wolność” ul. Wyszyńskiego 65,
dla wykonawców z powiatu drawskiego, szczecineckiego, dekanat Czarne, Piła, Trzcianka, Złotów i powiatu wałeckiego

UWAGA : na prośbę wykonawców, za zgodą organizatora i koordynatora, dopuszcza się możliwość zmiany rejonu. Wyklucza się możliwość powtórnego udziału w eliminacjach.

b/ Konkurs finałowy, koncerty:
1.XII. 2018r. (sobota)

godz.10.00 – (CK 105) eliminacje finałowe (soliści)

godz.19.00 –  koncert

2.XII.2018 (niedziela)

godz. 9:00 – Msza Święta Kościół św. Józefa w Koszalinie (obok katedry)
godz. 9:30 – eliminacje finałowe – konkurs zespołów i chórów – sala koncertowa CK 105, ul. Zwycięstwa 105/ kościół pw. sw. Józefa (chóry)

godz.14:30 – katedra Msza św. – kościół pw. Sw. Józefa
godz. 16:00 – Koncert Galowy (sala widowiskowa CK105) koncert zespołu

V. Warunki udziału:
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie, w terminie (do siedmiu dni przed datą eliminacji), prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres organizatorów eliminacji rejonowych:

Rejon Koszalin:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 75-603 Koszalin, ul. bp. Czesława Domina 12/4 ;
tel.783981819
e-mail:: koszalin@ civitaschristiana.pl z dopiskiem: ”festiwal”

Rejon Słupsk:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 9;
tel. 603 183 198
e-mail: slupsk@civitaschristiana.pl z dopiskiem: „festiwal”

Rejon Szczecinek:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 78-400 Szczecinek, ul. 9 Maja 12 ;
tel. 783981820
e-mail: szczecinek@civitaschristiana.pl z dopiskiem: „festiwal”

W przypadku wykonywania utworu skomponowanego na festiwal należy dołączyć jego TEKST I ZAPIS NUTOWY. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia nadania.

2. Uczestnicy przygotowują dwa utwory religijne w języku polskim lub łacińskim, staro – cerkiewno – słowiańskim, rosyjskim, ukraińskim:

a/ prezentacja, od momentu wejścia na scenę, nie może przekraczać 10 min (do czasu prezentacji wlicza się strojenie i dodatkowe próby akustyczne).
b/ soliści, duety i tercety wykonują utwory konkursowe z akompaniamentem jednego instrumentu lub podkładu zapisanego na nośniku CD/DVD, bez udziału chórków,
c/ podkłady muzyczne na nośnikach CD/DVD, nie mogą zawierać dodatkowych linii wokalnych,
d/ organizatorzy zapewnią, każdemu z uczestników, możliwość próby technicznej, zespołom nie dłuższej niż 3 minuty a solistom 1 min., w przerwie poprzedzającej występ konkursowy.
e/ w finale nie dopuszcza się zmian w zgłoszonym repertuarze,
f/ w finale, w przypadku zwiększenia ilości uczestników dopuszczonych do finału, organizator ma prawo podjąć decyzję o prezentacji tylko jednego utworu.

3. Organizatorzy powołają Jury, którego decyzje są niepodważalne. W skład Jury na eliminacjach rejonowych wchodzi przedstawiciel głównego organizatora Festiwalu.

4. Kryteria oceny:
a/ dobór repertuaru,
b/ intonacja,
c/ dykcja,
d/ emisja głosu,
e/ aranżacja (opracowanie muzyczne),
f/ ogólny wyraz artystyczny.

5. Jury premiować będzie utwory: z akompaniamentem “na żywo”, autorskie, kompozycje i aranżacje własne .

6. W eliminacjach, na podstawie regulaminu pracy, Jury może przyznać, według uznania, w każdej kategorii wiekowo-wykonawczej: I, II, III miejsca, wyróżnienia i dyplomy. Do finału, za zgodą przedstawiciela organizatora festiwalu, zakwalifikowani zostaną laureaci eliminacji rejonowych.

7. W finale Jury przyzna: Grand Prix – Złoty Witraż; miejsca oraz wyróżnienia, dyplomy w kategoriach wiekowo-wykonawczych. W finale, dla zasłużonego instruktora, zaangażowanego w propagowanie pieśni religijnej, zostanie przyznana Nagroda im. prof. Ireny Maculewicz-Żejmo. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem należy składać do  31 października 2018 r. na adres: Katolickie .Stowarzyszenie „Civitas Christiana 75-603 Koszalin. ul. Zwycięstwa 135 „A”.

8. Zdobywcy głównych nagród wystąpią w Koncercie Galowym.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przetwarzania nagrań ocenianych utworów dla celów promocyjnych.

10 . Do udziału w festiwalu organizatorzy zapraszają osoby, zespoły działające indywidualnie oraz w parafiach, szkołach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach.

11. Obowiązek ubezpieczenia uczestników od NW spoczywa na instytucjach patronujących uczestnikom.

Udostępnij treść na:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print