Karta Zgłoszenia i Regulamin Festiwalu Pieśni Religijnej “Cantate Domino”

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania:    Karta_zgloszenia_FPR

REGULAMIN DO POBRANIA:  Regulamin XXX Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Domino

_______________________________________________________________________________________

REGULAMIN FESTIWALU PIEŚNI RELIGIJNEJ “CANTATE DOMINO” im. św. Jana Pawła II

Patronat nad festiwalem objęli: Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński
Organizatorzy: Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Koszalinie Urząd Miasta Koszalin Współorganizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Patronat medialny: „Miasto”, „Głos Koszaliński”, „Gość Niedzielny”, „Radio Plus”, „Radio Koszalin”, TVP Szczecin”, TV „Max”, „Civitas Christiana”
Sekretariat festiwalu: Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie, tel. 501 014 614 e-mail: cantatedominokoszalin@gmail.com
Cele festiwalu: • popularyzacja utworów o tematyce religijnej, • konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów, • promowanie sakralnej twórczości regionu, • integracja amatorskiego środowiska muzycznego.
Dyrektor artystyczny festiwalu: Lucyna Górska – dyrygent chóralny, śpiewaczka, konsultant wokalny, nauczycielka śpiewu solowego w ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.
Jury festiwalu: Lucyna Górska, Ewa Szereda – chórmistrz, koordynator ogólnopolskiego projektu „Śpiewająca Polska”, pedagog w ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie oraz wykładowca w GWSH; Donata Hoppel – śpiewaczka operowa, konsultant wokalny we współpracy z instytucjami artystycznymi i oświatowymi, nauczyciel śpiewu solowego i emisji głosu w Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu oraz Szkole Sztuki Wokalnej Donaty Hoppel.
Organizacja:
1. Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacje (drogą internetową),
• konkurs finałowy.
2. Kategorie:
a. Wiekowe: • dziecięca (do ukończenia szkoły podstawowej), • młodzieżowa (szkoły ponadpodstawowe), • dorośli.
b. Wykonawcze: • soliści (śpiew a cappella lub do wyboru z podkładem albo instrumentem muzycznym), • małe zespoły kameralne (duety, tercety, zespoły do 10 osób; śpiew a cappella lub do wyboru z podkładem albo instrumentem muzycznym), • chóry, • zespoły wokalno-instrumentalne.
Terminy i miejsce:
a. Kwalifikacje: Kwalifikacje odbędą się na podstawie przesłanego przez uczestnika/ów materiału audio-video. Prosimy, by nagranie było w dobrej jakości, przedstawiało zarówno wykonawcę/ów, jak i utwór. Wykonanie należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e- mail: cantatedominokoszalin@gmail.com do dnia 20 listopada 2019 r. w formacie AVI, MPEG, WMV (patrz „Warunki udziału”).
Komisja wyznaczona przez Organizatorów wybierze spośród zgłoszonych propozycji uczestników konkursu finałowego. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu finałowego zostaną poinformowani o decyzji komisji do dnia 22 listopada 2019 r. (via email). *Inna możliwość: Zespół Szkół nr 5 w Słupsku zorganizuje 16 listopada 2019 r. otwarty konkurs, z którego laureaci zostaną automatycznie zakwalifikowani do konkursu finałowego w Koszalinie. Udział w kwalifikacjach, kontakt: p. Barbara Witkowska-Panasiak, tel. 732 411 074.
b. Konkurs Finałowy: 1 grudnia 2019 r. – Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin godz. 8.00 – recepcja godz. 9:00 – przesłuchania finałowe konkursu (CK 105) godz. 13.30 – Msza Święta (katedra) godz. 15.00 – obiad (CK 105) godz. 16.00 – wręczenie nagród i Koncert Laureatów
Warunki udziału:
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie do dnia 20 listopada 2019 r. prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz utworu, który weźmie udział w konkursie. Można uczynić to dwiema drogami: a. na adres organizatorów Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie, ul. kard. S. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin z dopiskiem: „festiwal”.
Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz płytę DVD z zapisem audio-video utworu w formacie AVI, MPEG, WMV. b. na adres e-mail: cantatedominokoszalin@gmail.com z tematem wiadomości: „festiwal”. W przypadku wykonywania utworu skomponowanego specjalnie na festiwal należy dołączyć jego TEKST I ZAPIS NUTOWY.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego , potwierdzenia nadania lub data wysłania e-maila.
2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór religijny w języku polskim, łacińskim, staro – cerkiewno – słowiańskim, rosyjskim lub ukraińskim: a. prezentacja, od momentu wejścia na scenę, nie może przekraczać 5 min (do czasu prezentacji wlicza się strojenie), b. soliści, duety i tercety wykonują utwory konkursowe z akompaniamentem jednego instrumentu lub podkładu (najlepiej w formacie MP3) wcześniej przesłanego do organizatorów oraz przywiezionego na nośniku CD/DVD, MIDI lub innym nośniku cyfrowym, bez udziału chórków, c. przesłane podkłady muzyczne oraz na nośnikach CD/DVD, MIDI i innych nośnikach cyfrowych nie mogą zawierać dodatkowych linii wokalnych, d. w konkursie finałowym nie dopuszcza się zmian w zgłoszonym repertuarze.
3. Organizatorzy powołają Jury, którego decyzje są niepodważalne.
4. Kryteria oceny: a. dobór repertuaru, b. intonacja, c. dykcja, d. emisja głosu, e. aranżacja (opracowanie muzyczne), f. ogólny wyraz artystyczny.
5. Jury premiować będzie utwory: z akompaniamentem „na żywo”, autorskie, kompozycje i aranżacje własne.
6. W Konkursie Finałowym Jury może przyznać, według uznania, w każdej kategorii wiekowo-wykonawczej: I, II, III miejsca, wyróżnienia i dyplomy. W Koncercie Laureatów wezmą udział uczestnicy wytypowani przez Jury.
7. W Konkursie Finałowym Jury przyzna: Grand Prix – Złoty Witraż; miejsca oraz wyróżnienia, dyplomy w kategoriach wiekowo-wykonawczych.
8. W czasie Koncertu Laureatów, dla zasłużonego instruktora, zaangażowanego w propagowanie pieśni religijnej, zostanie przyznana Nagroda im. prof. Ireny Maculewicz-Żejmo. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem należy składać do 15 listopada 2019 r. na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana , ul. Bp. Cz. Domina 12/4, 75-065 Koszalin.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przetwarzania nagrań ocenianych utworów dla celów promocyjnych.
10. Do udziału w festiwalu organizatorzy zapraszają osoby, zespoły działające indywidualnie oraz w parafiach, szkołach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach.
11. Koszty podróży pokrywają instytucje patronujące wykonawcom lub sami wykonawcy.
12. Niepełnoletni uczestnik ma obowiązek załączyć do karty zgłoszeniowej zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w festiwalu.
13. Obowiązek ubezpieczenia uczestników od NNW spoczywa na wykonawcach lub na instytucjach im patronującym.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Udostępnij treść na:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print