Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Civitas pomaga Ukrainie

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana ” wyraża pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy. W akcie jedności z Ukrainą w siedzibach Stowarzyszenia w całej Polsce wywiesiliśmy nasze barwy narodowe. Razem z GRUPĄ INCO S.A. przekazujemy środki higieny osobistej,  środki chemiczne i materiały opatrunkowe, które już w najbliższym czasie dotrą do potrzebujących w Ukrainie. Dokonujemy także rozeznania naszych lokali, w których możemy utworzyć bezpieczne miejsca noclegowe dla osób uciekających z Ukrainy.