Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecin

1 marca w Szczecinie-relacja

 

1 marca, obchodziliśmy w Szczecinie Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku obchody odbyły  się o godzinie 17:00, Plac Solidarności (ul. Małopolska 47). Organizatorem wydarzenia jest Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie, patronat Okręg Szczecin ZŻNSZ, w którym mieliśmy możliwość uczestniczyć.
Celem tego święta państwowego jest uczczenie pamięci tych, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym. Ci, którzy przeżyli, musieli przez lata znosić piętno „bandytów” i „faszystów” nałożone przez wrogą propagandę.
Co gorsza, wielokrotnie torturowani, szykanowani, a nawet zabijani żołnierze polscy po dziś dzień są tak samo nazywani przez środowiska i jednostki, wywodzące się z nomenklatury minionego systemu. Setki takich szykan możemy dzisiaj znaleźć w internecie, w tym na portalach społecznościowych. W ich stronę kieruje się też zarzuty o rzekomy antysemityzm mimo, że przyczyniali się lub bezpośrednio pomagali Żydom podczas II wojny światowej.
„Wyklęci” to żołnierze kontynuacji Armii Krajowej, członkowie Ruchu Oporu AK, Wolności i Niezawisłości oraz wielu innych. To także w wielkiej mierze narodowcy: żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Walczyli oni o uwolnienie Polski spod czerwonego jarzma, aż do początków lat sześćdziesiątych.

 

Członkowie, sympatycy KS „Civitas Christiana” wzięli udział w inicjatywie oddającej cześć polskim patriotom, którzy niestrudzenie walczyli o naszą wolność! Kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych, o których historia miała zapomnieć – ludziach niewygodnych okupantom i do końca oddanych idei niepodległej Polski. W okolicznościach politycznych niepokojów szczególnie ważne jest pielęgnowanie i wspominanie postaw, które wydały owoce – nas.

Ogromne podziękowania kierujemy do organizatorów. Cześć i Chwała Bohaterom! Szczecin pamięta!

 

Autor zdjęć: Natalia Dąbrowska