Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Peregrynacja Relikwii bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

28 stycznia 2022 r. w kaplicy Prymasa Tysiąclecia na terenie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego rozpoczęła się peregrynacja relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego.
Maciej Szepietowski – Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, rozpoczynając uroczystość, podkreślił znaczenie wspólnotowej modlitwy i odbudowy duchowej więzi członków Stowarzyszenia, którzy za wzór obrali błogosławionego Patrona.
Podczas Mszy Świętej ks. Dariusz Wojtecki nawiązał do motta peregrynacji „Samemu Bogu przez Maryję” i zachęcił uczestników do osobistego zawierzenia i oddania się Bogu – tak jak przed laty uczynił Prymas Tysiąclecia.
_________________________

24-27.02.2022 r. – KOSZALIN

Ostatni przystanek wędrówki Relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego to Koszalin. 24 lutego relikwie Prymasa Tysiąclecia zawitały do parafii Ducha Świętego. Podczas Mszy Świętej świadectwem swojego uzdrowienia za wstawiennictwem Błogosławionego podzieliła się s. Nulla ze zgromadzenia Sióstr Uczennic Krzyża. Pielgrzymkowym krokiem relikwie trafiły do drugiego miejsca w Koszalinie – na Górę Chełmską. Peregrynacja zakończyła się w koszalińskiej katedrze.

_________________________

22-23.02.2022 r. – SŁAWNO

Po Mszy świętej w kościele św. Ottona w Słupsku relikwie dotarły do Sławna. Wieczorem, 22 lutego odbyło się krótkie nabożeństwo w kościele pw. św. Antoniego, które odprawił proboszcz ks. Mateusz Krzywicki.  Następnego dnia przed Nabożeństwem i Mszą Świętą członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Bartosz Bukowski i Łukasz Suchanowski złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego w Sławnie.  Podczas Eucharystii w Kościele pw. św. Antoniego w Sławnie ks. Paweł Ostrowski wygłosił homilię, w której odniósł się do problematyki autorytetów we współczesnym świecie bazując się na wspomnieniach osobistych bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.
_________________________
20-22.02.2022 r. – SŁUPSK
W Słupsku peregrynacja rozpoczęła się w Kościele pw. św. o. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, w niedzielę, 20 lutego. Odbyła się Eucharystia w intencji członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a okolicznościową homilię o naukach prymasa Wyszyńskiego wygłosił ks. dr Tadeusz Ceynowa. Drugiego dnia słupskie peregrynacje relikwie gościły w Sanktuarium św. Józefa.
22 lutego w kościele św. Ottona odbyło się całodobowe czuwanie relikwii przez siostry Klaryski. Uroczystą homilię, w której wzięli udział ks. Zbigniew Krawczyk i ks. Józef Kwieciński, poprzedził różaniec prowadzony przez członków słupskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
_________________________
17-19.02.2022 r. – MIASTKO
17 lutego relikwie dotarły do  kościoła pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Miastku, gdzie przebywały do 19 lutego. Podczas tych trzech dni członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz społeczność Miastka czuwała przy relikwiach Patrona stowarzyszenia. Odbyła się Nowenna oraz Litania do Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
________________
13-16.02.2022r. – SZCZECINEK
Peregrynacja rozpoczęła się od parafii pw. św. Rozalii, do której z relikwiami dotarliśmy na ostatnią Mszę św. niedzielną w dniu 13 lutego. Przed Mszą św. odbyło się nabożeństwo ku czci Błogosławionego. Następnego dnia relikwie gościła parafia pw. Miłosierdzia Bożego. Grupa parafian przed  poranną Mszą św. przygotowała kościół do uroczystości.  Mszę św. koncelebrowali ks. Dawid Rak wikariusz parafii i ks.Wojciech Pawlak, a w służbie liturgicznej ołtarza posługiwali klerycy z I roku formacyjnego WSD z Domu im. Jana Pawła II. W Mszy św. uczestniczyli dość licznie zebrani (jak na tak wczesną porę) parafianie, którzy wysłuchali pięknej homii wygłoszonej przez ks. Dawida, której myślą przewodnią była odwaga o jakiej mówiły czytania z dnia, jaką też odznaczali się patronowie Europy św. Cyryl i św. Metody (wspominani liturgicznie), a także bł. Prymas Tysiąclecia. Krótki czas peregrynacji zakończyło nabożeństwo do bł. Kard. S. Wyszyńskiego z błogosławieństwem wiernych relikwiami. To był wyjątkowo bogaty w przeżycia duchowe poranek. Tego dnia wieczorem parafianie ze św. Franciszka zgromadzili się przy  relikwiach bł. Kardynała by podczas modlitwy różańcowej i mszy św. modlić się w ważnych intencjach dla swiata i Kościoła. Trwający trzy dni pobyt Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby jest pierwowzorem trwającej trzy dni śmierci Chrystusa i Jego cudownego zmartwychwstania. Do tego biblijnego przesłania nawiązał ks. Marek Kowalewski proboszcz parafii pw. św. Franciszka w homilii wygłoszonej podczas Mszy św.  Podkreślił, że tak jak Jonasz trzy dni przebywał we wspomnianych czeluściach rybiego wnętrza, tak trzy lata Prymas przeżywał swoje uwięzienie przez władze komunistyczne. Jonaszowe uwięzienie zaowocowało nawróceniem Niniwy, zaś pozbawienie wolności Prymasa Tysiąclecia przyniosło owoc głębokiej wiary Narodu polskiego i jego odrodzenie, a ostatecznie zwycięstwo nad komunizmem. Homilię ks. Proboszcz zakończył stwierdzeniem, że bł. Kard. Wyszyński jest patronem na trudny czas, a taki właśnie przeżywamy. Śpiew suplikacji “Święty Boże, święty mocny…”w intencji pokoju na Ukrainie zakończył wspólną modlitwę parafian przy relikwiach.  W ciepłej, rodzinnej atmosferze przebiegały wtorkowe godziny modlitw przy relikwiach bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w kaplicy Sióstr Niepokalanek. Zakończyły się one pięknie przygotowanym nabożeństwem, podczas którego odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego, różaniec i litanię do bł. Prymasa, ale także wysłuchano nagrań z fragmentami jego nauczania. Z ciężkim sercem, ale z wielką wdzięcznością za to wyjątkowe nawiedzenie żegnano się z relikwiami i jak to bywa wśród zaprzyjaźnionych osób podczas rozstań, wszyscy gromadzą się wokół gościa, tak tutaj wszyscy zebrali się przy relikwiach. Stałych “bywalców” klasztoru Sióstr Niepokalanek nie dziwi ta atmosfera. Siostry w każde przedsięwzięcie, a jest ich niemało, wkładają całe swoje serca, wszystkie umiejętności i nie szczędzą wysiłku. Tym razem na czas peregrynacji przygotowały specjalny modlitewnik z życiorysem Błogosławionego, gazetkę okolicznościową i piękną dekorację kaplicy. Mszy św. i modlitwom przewodniczył kapelan ks. Dariusz Błażek, który tak jak Prymas z ojcowską troską przygarnia wiernych tego wyjątkowego miejsca.  Kolejną stacją peregrynacji relikwii bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w naszym mieście był kościół pw. Narodzenia NMP. Przed relikwiami umieszczony został kosz pełen intencji złożonych przez wiernych zanoszonych do Boga za wstawiennictwem Błogosławionego. W tych intencjach została odprawiona Msza św., a przed nią wierni modlili się podczas nabożeństwa rozpoczętego śpiewem hymnu “Soli Deo” w wykonaniu Joanny Sakrajdy z “Civitas Christiana”. W homilii wygłoszonej przez ks. proboszcza Jacka Lewińskiego usłyszeliśmy, że choć czasy się zmieniły i zagrożenia się zmieniły, i zamęt się zmienił, ale my wciąż potrzebujemy zrozumienia, rozeznania, które posiadał Prymas Tysiąclecia. Jego więc winniśmy prosić o orędownictwo, abyśmy potrafili właściwie ocenić rzeczywistość. Środa przyniosła wiele kolejnych bogactw duchowych.  Od Mszy św. porannej do nabożeństwa różańcowego przed wieczorną liturgią Mszy św. trwał czas modlitwy przy relikwiach bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w kościele pw. św. Krzysztofa. Parafia mimo trwającego remontu z wielką gościnnością przyjęła relikwie. Podczas homilii ks. proboszcz Bogusław Matusik przypomniał wiernym wiele ważnych wydarzeń z życia Prymasa Tysiąclecia, które nie tylko zaważyły na dziejach Kościoła w Polsce, ale całego Narodu. Podkreślił, że był on nie tylko wyjątkowym duszpasterzem, ale także opatrznościowym mężem stanu w okresie komunistycznego zniewolenia polskiego państwa, w czasach zwalczania religii i Kościoła, a dziś powinniśmy czerpać z bogactwa jego nauki. Wieczorną Mszą św. w kościele pw. Ducha Świetego zakończyła się peregrynacja relikwii bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w naszym mieście. Wcześniej przed liturgią Mszy św. parafianie, a przede wszystkim członkowie wspólnot parafialnych zebrali się na modlitwie różańcowej prowadzonej przez o. Michała Wielgusa (opiekuna szczecineckiego Civitasu), by podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, przy relikwiach bł. Kardynała, w oparciu o jego komentarze, prosić Boga przez Maryję w ważnych intencjach dla świata, Kościoła i w intencjach osobistych.  14 lutego przekazaliśmy relikwie do kościoła pw. NMP Wspmożenia Wiernych w Miastku, ale wcześniej był moment, w którym relikwie “zagościły” w siedzibie naszego lokalu.
_________________________

11-13.02.2022 r. – BIAŁOGARD

W niedzielę 13 lutego po trzech dniach zakończyła się peregrynacja relikwii bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Białogardzie. Uroczystości dwóch pierwszych dni miały miejsce w kościele pw. św. Jadwigi, a trzeciego dnia w kościele pw. św. Jerzego. Na zakończenie peregrynacji licznie zebrana białogardzka wspólnota Oddziału “Civitas Christiana” prowadziła nabożeństwo różańcowe z wykorzystaniem komentarzy Prymasa Tysiąclecia, a modliła się o potrzebne łaski dla kapłanów białogardzkich kościołów, mieszkańców miasta, dla parafian i członków Stowarzyszenia. Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Eugeniusza Kaczora zakończyła się litanią do bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, modlitwą z prośbą o Jego orędownictwo i uroczystym przekazaniem relikwii delegacji ze szczecineckiego Oddziału “Civitas Christiana”, bowiem kolejną stacją peregrynacyjnych uroczystości jest Szczecinek. Podczas tych trzech dni białogardzcy członkowie przyjęli także relikwie swojego Patrona w sali Oddziału, by tam zgromadzeni na wspólnej modlitwie przeżywać ten wyjątkowy czas.

_________________________

10.02.2022 r. – KOŁOBRZEG

10 lutego 2022 roku relikwie trafiły do Bazyliki pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. O godz. 12:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Prymasa Tysiąclecia. Eucharystię odprawiło trzech kapłanów: ks. dr Zygmunt Czaja, ks. prałat Józef Potyrała i ks. dr Andrzej Pawłowski – proboszcz kołobrzeskiej Konkatedry. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Zygmunt Czaja. Również wieczorem odbyła się kolejna Eucharystia w intencji Ojczyzny, zakończona czuwaniem modlitewnym i Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.

_________________________

9.02.2022 r. – DŹWIRZYNO

Po tygodniowej wędrówce relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego po archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej trafiła ona do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie pierwszym jej przystankiem była parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dźwirzynie.
Eucharystię odprawił ks. dr Marek Żejmo, proboszcz i jednocześnie diecezjalny asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” . Po mszy odmówiona została litania do bł. Stefana Wyszyńskiego.

_________________________

6-8.02.2022 r. – GRYFICE

Relikwie Prymasa Wyszyńskiego w Gryficach będą do 9 lutego. Zapraszamy do adoracji. Każdego dnia odbędzie się indywidualne błogosławieństwo relikwiami o godz. 17:00.

_________________________

4-5.02.2022 r. – KAMIEŃ POMORSKI

Kolejna stacja Peregrynacji Relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – konkatedra w Kamieniu Pomorskim. W sobotę, 5 lutego, całodzienną adorację zakończyła Msza święta w intencji owoców peregrynacji oraz za żywych i zmarłych członków „Civitas Christiana”, z homilią ks. prof. Grzegorza Wejmana, której elementem było nawiązanie do nauczania Błogosławionego w czasie Jego wizyt na Pomorzu Zachodnim.

_______________________

1-4.02.2022 r. – SZCZECIN

  • Pierwszego dnia peregrynowania w Regionie Szczecińsko-Koszalińskim, relikwia bł. Stefana Wyszyńskiego zawitała do kaplicy Fundacji Małych Stópek w Szczecinie. Ks. Tomasz Kancelarczyk, asystent kościelny w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, poprowadził Nowennę ku czci Błogosławionego, która odmawiana będzie we wszystkich oddziałach Stowarzyszenia, podczas peregrynacji. Po niej odprawił Eucharystię w intencji członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz o owoce peregrynacji. Członek Zarządu Stowarzyszenia, Ewelina Goździewicz powiedziała, że Kaplica Fundacji Małych Stópek jest bardzo symbolicznym i ważnym miejscem i bardzo się cieszę, że relikwie Prymasa zaczynają swoją wędrówkę w Regionie właśnie od tego miejsca. Kontekst ochrony życia jest przecież bardzo istotny w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Polecam też pójść z Nim do wszystkich w naszym Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”, którzy potrzebują wsparcia modlitewnego.

 

  • 2 lutego był Dniem Życia Konsekrowanego i zarazem drugim dniem peregrynacji relikwii bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego w regionie szczecińsko-koszalińskim. Bp pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Henryk Wejman odprawił Mszę Święta, podczas której s. Nulla ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, uzdrowiona za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia uroczyście wniosła relikwie do świątyni. W homilii, która w głównej mierze skierowana było do osób konsekrowanych, biskup podziękował Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” za tą peregrynację, która służy pobudzeniu wiary i pogłębienia swojej więzi z Jezusem. Ważnym elementem Uroczystości było świadectwo siostry Nulli, która opowiedziała o chorobie, która ją spotkała i o sile modlitwy sióstr z jej zgromadzenia, które „szturmując” niebo w intencji jej zdrowia, prosiły Kardynała Stefana Wyszyńskiego o wstawiennictwo u Boga.
  • 3 lutego – trzeci dzień Peregrynacji – Relikwie Błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego dotarły do Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża na Szczecińskim Stołczynie. Całonocne czuwanie prowadzone przez siostry oraz osoby świeckie, a na zakończenie błogosławieństwo Relikwiami.