Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Koszalin

Zapraszamy na ostanie spotkanie z cyklu: „Jan Paweł II zapomniany?”

Zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu „Jan Paweł II zapomniany?”
22 czerwca (sobota), godz. 10:00, Koszalin, ul. bpa Czesława Domina 12/4
Gościem spotkania będzie ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US, który wygłosi wykład pt. „Karol Wojtyła/Jan Paweł II
na terenie dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej”
Podczas spotkania dr Aneta Krupka przedstawi również posumowanie dotychczasowych wykładów.