Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Zmarła Jadwiga Grobelna

Ze smutkiem zawiadamiamy, prosząc o modlitwę, że 10 kwietnia 2022 r., w wieku 93 lat, odeszła do Domu Ojca, śp. Władysława Jadwiga Grobelna – polonistka, pedagog, profesor koszalińskich szkół średnich, animatorka ruchu teatralnego i plastycznego,  współzałożycielka Klubu Inteligencji Katolickiej, członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.   Człowiek wielkiej kultury. Nagrodzona m.in. Nagrodą im. kard. n. Ignacego Jeża.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 19 kwietnia o godzinie 14:00 w Kołacinku.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona, w koszalińskiej katedrze, 20 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 18.00. Po Mszy św zapraszamy na spotkanie wspomnieniowe, które odbędzie się w siedzibie „Civitas Christiana” przy ul. bp. Cz. Domina 12/4 (Ip).

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.