Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Koszalin

Uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa państwu Cwojdzińskim

Gośćmi Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich byli dziś Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Biskup Krzysztof Włodarczyk, Przewodniczący RM Jan Kuriata, Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej Robert Wasilewski oraz Przewodniczący  Zarządu Oddziału Okręgowego Civitas Christiana Ryszard Pilich. Przewodniczący RM wręczył  obojgu uhonorowanym legitymacje Honorowego Obywatela Koszalina z numerami 5 i 6,  Prezydent wręczył dyplomy i kwiaty. Następnie były krótkie przemówienia,  składano gratulacje. Państwo Cwojdzińscy nie kryli wzruszenia i radości.  Prosili by wszystkim, którzy podjęli starania o nadanie im tego tytułu, serdecznie podziękować.  Z radością to czynimy i do tych podziękowań się przyłączamy a Państwu Cwojdzińskim na zbliżające się święta życzymy by były radosne i śpiewamy: „plurimos annos”.