Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Instytut KNS

Abc Społecznej Krucjaty Miłości – ks. dr Dariusz Jastrząb i Teresa Meyer – psycholog

Kontynuujemy tegoroczne spotkania formacyjne. Czwartą zasadę krucjaty omawia najpierw  ks. dr Dariusz Jastrząb. Wykład „Rozmawiaj z każdym językiem miłości”:

Druga część to wykład psychologa – Teresy Meyer :