Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Gryfice

Relikwie Carlo Acutisa w Gryficach-23.03.2024r

W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Gryficach znajdują się relikwie Carlo Acutisa – włoskiego błogosławionego, patrona młodzieży oraz Internetu. Pasjonował się on programowaniem i tworzył strony, które służyły mu do głoszenia orędzia Ewangelii.

Dzięki życzliwości sióstr możliwe było zorganizowanie spotkania członków Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gryficach, połączone z adoracją relikwii młodego nietuzinkowego błogosławionego.

Po przywitaniu przez Przewodnicząca Danuta Radecka członków Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gryficach, spotkanie rozpoczęto od przybliżenia wszystkim postaci Carlo Acutisa, które odczytała Wiesława Żuchowska.

Carlo Acutis w wieku piętnastu lat zmarł na białaczkę. Jednak mimo swojego młodego wieku zdążył do takiego stopnia pokochać Eucharystię i wykorzystać swój talent informatyczny do ewangelizacji, że został błogosławionym.

Poprzez świadectwo życia Carlo Acutis przedstawił nam dwie istotne kwestie. Pierwsza rzecz to wielka siła i moc życia sakramentalnego, jakim jest Eucharystia, która dla Niego, jak sam mówił, była „autostradą do nieba”. Druga istotna sprawa będąca przesłaniem dla młodych ludzi współczesnego świata, to fakt, że Internet można wykorzystać jako narzędzie do ewangelizacji oraz źródło, z którego da się czerpać wartości chrześcijańskie.

Współczesny młody człowiek potrzebuje pomocy i inspiracji w przeżywaniu swojej relacji z Bogiem. Carlo Acutis nastolatek naszych czasów to wzór nadzwyczajnej relacji z Bogiem. Jego słowa i przykład życia mogą być natchnieniem nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla nas dorosłych.

Przewodnicząca Danuta Radecka odmówiła modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego. Każdy z obecnych na adoracji modlił się w swoich intencjach. Następnie Beata Poźniak odczytała litanię do Carlosa. Adoracji towarzyszył śpiew pieśni wielkopostnych. Nasze spotkanie w kaplicy swoją obecnością zaszczyciła również siostra przełożona Zelia, która opowiedziała historię sprowadzenia relikwii do Gryfic. Ponadto podkreśliła ogromną wagę naszej wieloletniej współpracy.

Na koniec adoracji mieliśmy możliwość ucałowania relikwii i bliskiego spojrzenia na cząstkę błogosławionego Acutisa.

Potem udaliśmy się do jednej z sal na plebanii parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gryficach. W spotkaniu oprócz członków Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, uczestniczyła Natalia Dąbrowska Dyrektor Biura Regionalnego Szczecińsko – Koszalińskiego „Civitas Christiana”.

Przedstawiła ona wydarzenia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które koncentrują się wokół czterech filarów:

  • formacji biblijnej;
  • promocji Katolickiej Nauki Społecznej;
  • wartości kształtujących współczesne autorytety;
  • upowszechniania nauczania bł. Stefana Wyszyńskiego- naszego patrona.

Ponadto zapoznała nas z najważniejszymi planowanymi wydarzeniami Stowarzyszenia na rok 2024. Zachęcała wszystkich do uczestnictwa w nich, zwłaszcza w pielgrzymkach, rekolekcjach i Adwentowych Dniach Skupienia.

Na zakończenie spotkania przewodnicząca Danuta Radecka złożyła życzenia wielkanocne, podziękowała Pani Dyrektor i wszystkim członkom za udział w adoracji i spotkaniu. Zaprosiła również na 7 kwietnia 2024 roku na uroczystą Mszę Świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Przybiernówku, gdzie administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej bp Zbigniew Zieliński dokona konsekracji.

Autor teksu: Wiesława Żuchowska
Autor zdjęć: Danuta Radecka