Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Konkursy i Nagrody Koszalin Laureaci Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Szczecin Szczecinek Zakrzewo

38 Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

6 kwietnia w Szczecinie już po raz 38. obyła się gala rozdania Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Patron nagrody – ksiądz Bolesław Domański (1872-1939) – jako Prezes Związku Polaków w Niemczech, był jednym z głównych organizatorów pierwszego Kongresu Polaków w Berlinie, który odbył się 6 marca 1938 roku.

Ogłoszono wówczas Pięć Prawd Polaków:

Jesteśmy Polakami,
Polak Polakowi Bratem!,
Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci,
Co dzień Polak Narodowi służy,
Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!

Celem Nagrody im. ks. Domańskiego jest uhonorowanie działalności społecznej wprowadzającej te prawdy w życie. Nagrodę tę otrzymują osoby i instytucje za wybitną twórczość i działalność w duchu Pięciu Prawd Polaków, które zostały ogłoszone na kongresie Związku Polaków w Niemczech w Berlinie w 1938 r. Prawdy te stały się małym dekalogiem polskości, ogólnonarodowym dobrem i międzypokoleniowym testamentem. Laureaci to osoby, zgromadzenia bądź instytucje zasłużone w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu. Jednocześnie celem tej nagrody jest wyznawanie zasad społecznych katolicyzmu, podkreślanie roli i wagi pracy społecznej, a także szerokie popularyzowanie postaci ks. dr. Bolesława Domańskiego – gorliwego kapłana, wielkiego patrioty, budzącego dumę narodową i radość z faktu przynależenia do narodu.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. prof. bp. pomocniczego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Henryka Wejmana w Kościele Seminaryjnym w Szczecinie. Mszę świętą uświetnili swoim głosem tegoroczni laureaci – Towarzystwo Śpiewu im. św. Cecylii ze Złotowa pod przewodnictwem Krystyny Belki. Następnie w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Tegoroczne statuetki z wizerunkiem Niezłomnego Proboszcza z Zakrzewa oraz symbolem Rodła wykonane zostały przez szczecińskiego rzeźbiarza Jacka Bernera.

Kapituła Nagrody obradowała w składzie:

bp senior Paweł Cieślik– przewodniczący honorowy,
dr Krzysztof Łuszczek  – przewodniczący,
dr Leszek Laskowski– sekretarz,
Mateusz Gawroński – członek,
Piotr Sutowicz – członek.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

– ks. Jan Marcin Mazur – za promocję chrześcijańskich wartości w życiu społecznym oraz w kulturze materialnej i duchowej Pomorza Zachodniego;

– Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku – za integrowanie polskiej społeczności, którą burzliwe dzieje rzuciły po 1945 roku do Szczecinka; za dobro świadczone ubogim, samotnym, chorym i dzieciom, które było zawsze znakiem rozpoznawczym zgromadzenia;

– Towarzystwo Śpiewu im. św. Cecylii w Złotowie – za budowanie fundamentów polskiej kultury na germanizowanej Krajnie oraz wytrwałą działalność na rzecz narodowego i lokalnego patriotyzmu w 140. rocznicę istnienia.

Ksiądz Domański podkreślał, iż „Lud Polski się nie da!”. Cieszmy się, że jego duchowy spadek nadal trwa i jest tak wiele znakomitych instytucji i osobistości, działających na rzecz lokalnej Polski, wartych wyróżnienia. Nagroda jest symbolem pracy na rzecz Ojczyzny i bliźniego. Jej laureaci, podobnie jak jej patron, dbają o „ducha narodu”, kultywują polską tożsamość i dziedzictwo oraz wiarę.

W tym roku w gronie laureatów znalazły się szczecineckie niepokalanki. Siostry pełnią swoją posługę w Szczecinku od 79 lat. W klasztorze swoje miejsce znajdują osoby starsze oraz kolejne pokolenia małych wychowanków świetlicy środowiskowej. W klasztorze działa też Okno Życia. O tym, jak ważne są siostry dla mieszkańców Szczecinka, świadczy ich reakcja na wiadomość, która pojawiała się na początku ubiegłego roku. Ze względu na braki kadrowe niepokalanki miały opuścić miasto. Spowodowało to żywe reakcje zasmuconych wiernych z całej diecezji, a władze zgromadzenia zdecydowały się zmienić decyzję.

Dziękujemy za zauważenie naszej pracy dla społeczności w Szczecinku. To, że żyjemy w takim duchu i takim charyzmatem, to zasługa naszej założycielki, bł. matki Marceliny. Zgromadzenie powstało dla Polski i miało służyć Polsce. Stworzyła ona cztery zasady wychowawcze, a jedna z nich brzmi: „Bóg nas stworzył Polakami”. Z radością dostrzegam, jak jest to spójne z prawdami Polaków spod znaku Rodła – mówiła s. Leticja Skura, przełożona generalna zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, przyznając, że siostry wcześniej nie znały ani ks. Domańskiego, ani Związku Polaków w Niemczech. Nie ukrywając wzruszenia dziękowała wszystkim, którzy wspomagają szczecineckie niepokalanki w podejmowanych przez nie dziełach.

Oprócz szczecineckich zakonnic nagrodę przyznano także ks. Janowi Marcinowi Mazurowi, dla którego laudację wygłaszał bp Henryk Wejman, niegdyś uczeń laureata, pobierający naukę podczas studiów kapłańskich. Ks. Jan przez ponad dwadzieścia lat był profesorem Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, gdzie wykładał teologię moralną. Na Pomorskiej Akademii Medycznej (dziś PUM) wykładał etykę i pracował w Komisji Bioetycznej. Blisko współpracował z Duszpasterstwem Akademickim, zwłaszcza w czasie stanu wojennego, latami prowadził katechezy dla maturzystów i studentów. Pracował w Prezydenckiej Radzie Kultury w Szczecinie, włączał się w inicjatywy upamiętniające książąt z dynastii Gryfitów oraz szczecińskich i zachodniopomorskich męczenników, m.in. bł. ks. Carla Lamperta, o. Carla Lorenza i ks. Herberta Simoleita. Publikował w wydawnictwach archiwistów, uczestniczył w spotkaniach i konferencjach historyków i archiwistów. Jest autorem esejów o teatrze, kulturze ludowej, etycznym wymiarze stosunku człowieka do przyrody, języku kazań, relacjach państwo – Kościół, o moralności oraz Kościele na Pomorzu Zachodnim, dziejach katedry kamieńskiej oraz o Pomorzu.

Trzecia równoważna statuetka trafiła do Towarzystwa Śpiewu im. św. Cecylii ze Złotowa, które działa pod przewodnictwem Krystyny Belki. Na cześć tego laureata laudacja została wygłoszona przez Jacka Stróżyńskiego. Prezes Towarzystwa poinformowała, iż w swoim życiu zdobyli wiele nagród i wyróżnień, ale to właśnie z tej cieszą się ogromnie, ze wzruszeniem podziękowała Kapitule za prestiżowe wyróżnienie. Towarzystwo śpiewająco „podsumowało” tegoroczną Nagrodę pieśnią o Złotowie.

Na zakończenie głos zabrali Adam Gołkontt, przewodniczący Rady Federalnej Związku Polaków w Niemczech, Mateusz Gawroński, członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz bp Henryk Wejman.

Tegoroczna nagroda została podsumowana w trzech słowach: „Kultura, pomocniczość i dziedzictwo”. Na scenie stanęli przed nami nagrodzeni laureaci ze swą historią, ze swym świadectwem chrześcijańskiej i braterskiej miłości, ze swą wrażliwością na kulturę, sprawiedliwość społeczną i z troską o młode pokolenie Polaków. Laureaci są zarówno świadkami jak i nauczycielami. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu tego wydarzenia https://www.youtube.com/watch?v=0wpNuN7kOrs

Natalia Dąbrowska