Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Relacja z XII Nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jeża – 16.10.2020

Kapituła Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei”, przyznała tegoroczną Statuetkę, panu SZYMONOWI CIEŚLAROWI za wybitne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą. Statuetka została wręczona w konkatedrze kołobrzeskiej 16 października 2020r. w 13. rocznicę śmierci kard. nom. Ignacego Jeża.

W zewnętrznej formie wspomniana radość wygląda zgoła inaczej niż jeszcze rok temu. Obecny bp Krzysztof Zadarko zauważył, że XII Edycja Nagrody przeszła do historii nie w pięknych pomieszczeniach filharmonii, z oprawą w postaci koncertu oraz setkami gości na widowni, ale w Bazylice Konkatedralnej, która była świadkiem wielu bardzo ważnych momentów w historii. Edycja ta przeszła do historii jako skromna w zewnętrznej formie, ale niezwykle piękna przez świadectwo pana Szymona Cieślara.

Szymon Cieślar – jak opisała Go w laudacji Jego wieloletnia przyjaciółka, pani Agnieszka Orłowska – jest niezwykle skromny i jednocześnie zdecydowany i konsekwentny w sprawach ważnych. Jest pasjonatem piękna w każdym jego przejawie, a najbardziej potrafi dostrzec i zachwycić się pięknem drugiego człowieka. Dzięki swoim cechom to dzieło, które prowadzi, trwa i daje wspaniałe owoce.

Sam laureat, Szymon Cieślar, podsumował słowami: „Bogu niech będą dzięki! Bez Boga i bez ludzi, których na swojej drodze spotkałem i spotykam, nie byłoby tej Nagrody. Informacja o otrzymaniu tego wyróżnienia do tej pory mnie zdumiewa”.

Radość, która wypływa z nadziei to radość wielowymiarowa – wypływająca z naszej wiary. Nie można się nie cieszyć, kiedy wierzy się w Boga i czeka się na to co po śmierci.

https://www.youtube.com/watch?v=1flAGeC9x1Y&t=4803s