Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Gryfice

Obchody Święta Niepodległości w Gryficach/2022r.

11 LISTOPADA 2022 R.

W roku obchodziliśmy 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Nasz Oddział KS „ Civitas Christiana” włączył się bardzo aktywnie w świętowanie 11 Listopada. Uroczystości w tym dniu rozpoczęły się o godzinie 11.11 odśpiewaniem Hymnu Narodowego pod Głazem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic powitał poczty sztandarowe , harcerzy, żołnierzy oraz zgromadzonych pod pomnikiem .  Nasze Stowarzyszenie wystawiło również  poczet sztandarowy w składzie: p. Lucyna Janowska, p. Małgorzata Sulwińska oraz Jan Oświęcimski.           Następnie wysłuchaliśmy przemówień : p. Grzegorza Burczy, ks. Dziekana dra Kazimierza Półtoraka, ks. Prałata dra Andrzeja Steckiewicza oraz dowódcy 142 Batalionu Lekkiej Piechoty  w Trzebiatowie płk Rafała Gułajewskiego.  P. Alicja Czerwińska zarecytowała swój wiersz pt. „ Odpocznij Ojczyzno”. Na zakończenie poszczególne delegacje środowisk patriotycznych z Gryfic złożyły wiązanki kwiatów pod Głazem. Delegacja w składzie : p. Danuta Radecka, p. Beata Poźniak i p. Zbigniew Prośniewski złożyła wiązankę w imieniu naszego KS ‘ Civitas Christiana” Oddział w Gryficach. Uroczystości zakończyła tradycyjnie wspólna fotografia.

Następnie udaliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach, odbywały się tam zapisy do XI Gryfickiego Biegu Niepodległości. Oddział w Gryficach KS „ Civitas Christiana” włączył się w organizację tego biegu. Członkowie naszego Oddziału przygotowywali przez wiele dni przydzielone zadania.  W tym roku XI Gryficki Bieg Niepodległości połączony był z obchodami 760 –  lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Dlatego włączono do niego elementy gry terenowej. Na jednym ze stanowisk członkowie naszego Oddziału : p. Lucyna Janowska,         p. Beata Poźniak i Anna Wotawa przeprowadzały zadanie polegające na ułożeniu w odpowiedniej kolejności zwrotek naszego Hymnu. Przewodnicząca p. Danuta Radecka wraz z p. Jolą Omelańską odpowiedzialna była za przeprowadzenie biegu dla najmłodszych uczestników do 11 roku życia. Nasz Oddział był jednym ze sponsorów  nagród dla uczestników XI Biegu Niepodległości. Biegowi towarzyszyły również inne wydarzenia jak koncert, pokazy, prezentacje, konkurs  oraz poczęstunek  – pyszny żurek. Impreza była udana dopisali biegacze w ilości 161 startujących oraz duża grupa osób , która przybyła na gryfickie Błonia.
O godzinie 16.00 w kościele pw. WNMP w Gryficach odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Również członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w liturgii Mszy Świętej. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie: p. Beata Poźniak, Alicja Gicewicz oraz  p. Zbigniew Prośniewski. Po Mszy Świętej udaliśmy się na Apel Poległych na Placu Zwycięstwa. W imieniu naszego KS „Civitas Christiana” Oddział w Gryficach wiązankę złożyły pod Pomnikiem p. Danuta Radecka i p. Lucyna Janowska. Na zakończenie uroczystości obejrzeliśmy piękny  pokaz laserowy.