Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Dni Skupienia /19-20.11.2022

Region Szczecińsko- Koszaliński odbył Dni Skupienia „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”.
Rekolekcje poprowadził: ks. Łukasz Gąsiorowski.
Podczas dni skupienia członkowie pożegnali ustępującego Dyrektora Biura Regionu Ryszarda Pilicha. Dziękując za cenne rady, za wprowadzanie w meandry Stowarzyszenia, a także za to że wspólnie nauczył nas być dla siebie przyjaciółmi. Nowemu Dyrektorowi Mateuszowi Gawrońskiemu członkowie życzyli wielu łas Bożych, otwartości serca na podejmowane inicjatywy i cierpliwości dla każdego z Nas.
Dni Skupienia odbyły się na terenie CEF Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Koszalinie – dziękujemy za możliwość wspólnego czasu w pięknym śnieżnym miejscu ❄️❄️❄️