Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Gryfice

ks. dr Andrzej Steckiewicz nowym proboszczem par. w Gryficach

W czwartek 11 marca odbyło się spotkanie gryfickiego Zarządu Oddziału z nowym proboszczem parafii pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Gryficach Ks. dr Andrzej Steckiewiczem. Nowy proboszcz  ma 67 lat. Jest doświadczonym duszpasterzem, w kapłaństwie spędził 39 lat. Od 1995 roku . ksiądz Steckiewicz pracował na terenie Rosji w Moskwie oraz w Grodnie na  Białorusi. Był min. wykładowcą teologii moralnej w WSD w Moskwie. W trakcie spotkania omówiono plany działalności Oddziału na najbliższy okres. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący zarządu Oddziału Okręgowego Ryszard Pilich