Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Koszalin

JAN PAWEŁ II ZAPOMNIANY? Piąty wykład pt. „Krakowskie lata Karola Wojtyły (1938-1978). Wyzwania i nowe perspektywy badawcze”

 

 

 

Zapraszamy na piąty wykład z cyklu „Jan Paweł II zapomniany?”, który odbędzie się 17 lutego o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. bp. Czesława Domina 12/4

Wykład pt. „Krakowskie lata Karola Wojtyły (1938-1978). Wyzwania i nowe perspektywy badawcze” wygłosi dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK

 

Jednym z najważniejszych postulatów polskiej historiografii kościelnej jest przygotowanie pełnej, źródłowej biografii Karola Wojtyły okresu krakowskiego (1938-1978). Klasyczne, zachodnie biografie Papieża-Polaka w bardzo niewielkim stopniu oparte zostały na źródłach archiwalnych. Podczas wykładu omówione zostaną dotychczasowe kierunki badań, kluczowe materiały archiwalne oraz szczegółowo działalność i twórczość Wojtyły w tym okresie. Chronologicznie – począwszy  od rozpoczęcia studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, aż po wyjazd na konklawe po niespodziewanej śmierci Jana Pawła I. Poznanie życia Karola Wojtyły przed pontyfikatem na ogromne znaczenie dla zrozumienia obranych przez niego celów duszpasterskich oraz wizji Kościoła początków III tysiąclecia chrześcijaństwa.

 

Nota biograficzna

dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK – historyk Kościoła, politolog; profesor uniwersytetu w Katedrze Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jego główne obszary badawcze obejmują m.in. zagadnienia: Kościół katolicki w XX w.; historia i recepcja Soboru Watykańskiego II; Episkopat Polski w XX w.; życie, działalność i spuścizna kard. Stefana Wyszyńskiego; posługa pasterska i nauczanie kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II; dzieje Towarzystwa Jezusowego; relacje między polityką i religią, w szczególności stosunki państwo – Kościół katolicki w Polsce po 1989 r.

Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu książek oraz ponad stu dwudziestu artykułów naukowych. Jako członek zespołu redakcyjnego Pro memoria Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego opracował i przygotował do druku t. IV obejmujący lata 1956–1957, Warszawa 2020. Był współautorem i współredaktorem naukowym tomu Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, Toruń 2021. W roku 2022 ukazała się jego monografia Sobór Watykański II. Polska historia oraz praca zbiorowa Apostołowie Afryki. Studia poświęcone Wandzie Błeńskiej i kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ. Kilka miesięcy temu opublikował pracę zbiorową Karol Wojtyła – Jan Paweł II człowiek Soboru Watykańskiego II.

W roku ubiegłym zainicjował unikatowy projekt naukowo-badawczy opracowania pierwszej, pełnej, źródłowej biografii Karola Wojtyły obejmującej okres krakowski (lata 1938–1978). Obecnie – we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie – kieruje zespołem naukowców, pracowników tej placówki, prowadzącym badania archiwalne, które posłużą przygotowaniu wspomnianej biografii.