Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Słupsk

20. rocznica śmierci ks. hm. Wiktora Paneckiego

Członkowie słupskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na czele z przewodniczącym oddziału Stanisławem Frankiewiczem uczcili 20. rocznicę śmierci ks. hm. Wiktora Paneckiego, pochowanego na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku. Przy jego grobie członkowie zapalili znicze i odmówili modlitwę w intencji zmarłego duszpasterza.

Ks. hm. Wiktor Panecki (1915-2001) był postacią nietuzinkową. Przyjął święcenia kapłańskie w 1939 roku. Jeszcze jako alumn działał w środowiskach harcerskich we Lwowie. Podczas II wojny światowej organizował na terenie Lubaczowa podziemne harcerstwo – Szare Szeregi oraz tajne nauczanie. Był również kapelanem Obwodu Armii Krajowej Lubaczów oraz 4 Kompanii Partyzantów 19 Pułku Piechoty AK Odsieczy Lwowa. Za swoją ofiarną służbę został uhonorowany przez rząd londyński Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po nadejściu okupacji komunistycznej zagrożony aresztowaniem w 1945 roku ks. Panecki udał się na Ziemie Odzyskane. W pierwszych latach powojennych służył na terenie ziemi gorzowskiej jako wikariusz, a następnie jako ojciec duchownym Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim. Ostatnie kilkanaście lat życia spędził w Słupsku będąc kapelanem sióstr klarysek oraz duszpasterzem ZHR i ZHP w Słupsku. W 1998 roku za całokształt swojej działalności otrzymał Nagrodę im. ks. dra Bolesława Domańskiego. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 21 stycznia 2001 roku w Słupsku przeżywszy 86 lat.