Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

Zdalne spotkanie Kręgu Biblijnego

Pandemia odciska swoje piętno na wszystkich dziedzinach gospodarki i na życiu społecznym. Nasza civitasowska wspólnota nie jest wolna od tych utrudniej, a może przede wszystkim my jako organizacja opierajaca swoją działalnośc na kontaktach   międzyludzkich, zmagamy się z barierami, które niesie bezpieczeństwo sanitarne. Właśnie ono i zwyczajne poczucie odpowiedzialności, a także wymóg miłości bliźniego przynagla nas do poszukiwania innych form kontaktu z naszymi członkami, ale także ze społeczeństwem. Wczoraj odbyło się pierwsze zdalne spotkanie kręgu biblijnego,  które ma ponad  20-letnią historię w naszej szczecineckiej wspólnocie Civitas Christiana. Wspólnie z naszym opiekunem o. Michałem Wielgusem rozważaliśmy Ewangelię ze zbliżającej się niedzieli. Nasza szóstka uczestników (ufamy, że w przyszłości dołączą się do nas pozostali członkowie) miała okazję nie tylko do wspólnego rozważania Słowa Bożego, podzielenia się własnymi refleksjami, ale także do wspólnej modlitwy i zwyczajnie przyjacielskiego spotkania. Pozostali członkowie naszej wspólnoty w tym samym czasie łączyli się z nami duchowo na wcześniej przygotowanym i przekazanym im rozważaniu. Następne spotkanie zaplanowaliśmy na 8 lutego o godz. 16:30.