Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Słupsk

Pożegnanie prof. Zbigniewa Zielonki (1929-2021)

24 stycznia 2021 roku w wieku 92 lat odszedł profesor Zbigniew Zielonka – prozaik, literat, wykładowca akademicki, związany przez kilkadziesiąt lat ze słupskim oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Profesor Zbigniew Zielonka ostatecznie spocznie w Opolu 9 lutego 2021 roku, jednak 2 lutego w Słupsku odbyło się jego uroczyste pożegnanie, w którym uczestniczyli  licznie  członkowie słupskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na czele z asystentem Oddziału Okręgowego ks. Markiem Żejmo. W kaplicy na Nowym Cmentarzu w Słupsku mowy pożegnalne wygłosili m.in.: prof. Krystyna Krawiec-Złotkowska z Akademii Pomorskiej w Słupsku czy przewodniczący oddziału „Civitas Christiana” w Słupsku Stanisław Frankiewicz. W swoich wystąpieniach podkreślili zasługi w popularyzacji regionalizmu śląskiego i kaszubskiego, badaniach nad geografią życia literackiego i działalności na rzecz Kościoła oraz NSZZ „Solidarność”. Po wzruszającym pożegnaniu odbyła się w Kościele Mariackim w Słupsku msza święta w intencji zmarłego, w której uczestniczyło liczne grono mieszkańców regionu.

 

——————————————————

Profesor Zbigniew Zielonka urodził się 12 sierpnia 1929 roku w Kcyni. W 1950 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Kcyni. W latach 1954-1974 roku pracował jako polonista w szkołach średnich w Opolu. W 1974 roku uzyskał stopień doktora i otrzymał pracę jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Debiutował jako pisarz na łamach czasopisma „Wici” w 1954 roku. Był autorem kilkunastu książek m.in. „Henryk Prawy”, „Księga henrykowska”, „Orły na sarkofagu”, „A ona ma zielone oczy”.

Był działaczem do 1981 roku Związku Literatów Polskich, zakładał na terenie Pomorza Środkowego Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. W latach 80-tych czynnie wspierał opozycje antykomunistyczną – był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Przez kilkadziesiąt lat uczestniczył aktywnie w inicjatywach organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Słupsku.

W 2019 roku podczas benefisu z okazji 90-tych urodzin jedna z sal wykładowych na Akademii Pomorskiej w Słupsku została nazwana jego imieniem.

Był niekwestionowanym autorytetem środowiska słupskich humanistów. Nazywany ojcem „słupskiej polonistyki”.

Za swoje zasługi został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Nagrodą im. Karola Miarki i wieloma innymi wyróżnieniami.

Zmarł 24 stycznia 2021 roku w Wejherowie.