Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Koszalin Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

Koszalin: Zaproszenie na Nagrodę im. kard. nom. Ignacego Jeża

Nagroda im. Kardynała nominata Ignacego Jeża przyznawana jest wyróżnieniem za krzewienie ideałów i postaw, będących świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Swoją postawą Laureaci przypominają o Tym, o Którym dzisiejszy świat niejednokrotnie wolałby zapomnieć. Nagroda przyznawana jest wspólnie z Biskupem Koszalińsko-Kołobrzeskim oraz „Caritas” Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej za działalność na terenie aktywności Patrona Nagrody.

W tym roku kapituła postanowiła przyznać Nagrodę:

  • biskupowi Seniorowi Edwardowi Dajczakowi – za kontynuację i rozwój dzieła ks. kard. nom. Ignacego Jeża;
  • pani Joannie Janusiak ze Słupska – za wielkie serce, pogodę ducha i zaangażowanie w pracy pedagogicznej, traktowanie jej jako służbę drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w inicjatywy charytatywne oraz kulturowe Słupska i diecezji koszalińsko kołobrzeskiej;
  • pani Małgorzacie Jeżewskiej-Springer z Miastka – za zaangażowanie społeczne w środowisku lokalnym Miastka, oddanie drugiemu człowiekowi, otwartość, pogodę ducha oraz wytrwałe, codzienne ukazywanie nadziei i miłości w wierze.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w Gali XV Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża, która odbędzie się w Filharmonii Koszalińskiej 15 października 2023 roku o godz. 16:00.
Wejściówki są dostępne pod nr telefonu: 693 884 261 lub w oddziale koszalińskim „Civitas Christiana” przy ul. bp Domina 12/4
Przewidziana jest również transmisja na żywo przez Dobre Media Nowej Ewangelizacji.