Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Miastko

Zebranie Oddziału „Civitas Christiana” w Miastku

1 czerwca 2021 roku po długiej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się zebranie członków oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Miastku. Uczestniczyli w spotkaniu zaproszeni goście m.in. w niej przewodniczący Oddziału Okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego KS „Civitas Christiana” Ryszard Pilich i przewodniczący Oddziału Miejskiego „Civitas Christiana” w Słupsku Stanisław Frankiewicz. Na początku spotkania przewodnicząca miasteckiego oddziału Małgorzata Jeżewska-Springer przywitała zaproszonych gości. Następnie omówiła obecną sytuację w oddziale oraz wręczyła upominek i podziękowania za wieloletnią współpracę panu Stanisławowi Frankiewiczowi, który przeszedł niedawno na zasłużoną emeryturę.

Po uroczystym spotkaniu delegacja Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na czele z Ryszardem Pilichem złożyła wizytę u ks. infułata Dariusza Jastrzębia – proboszcza Parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku, przekazując życzenia z okazji jubileuszu 35-lecia kapłaństwa.

Tekst i foto: ŁS