Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Konkursy i Nagrody Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XX, jubileuszowy, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przypada w ogłoszonym przez papieża Franciszka „Roku Miłosierdzia”. Biblijne „zmagania” kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Na podstawie pierwszych eliminacji wyłania się przedstawicieli każdej ze szkół, którzy osiągnęli wymaganą ilość punktów i awansują do następnego etapu, na szczeblu każdej z diecezji, by następnie reprezentować lokalne Kościoły w dwudniowym finale ogólnopolskim. Zakończył się już etap szkolny i w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 26 kwietnia br. zakwalifikowało się 66 osób z 30 szkół.

Finał Ogólnopolski odbędzie się w Niepokalanowie w dniach 6-7 czerwca br. Najlepsi uczestnicy mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Wśród fundatorów nagród są również Akademia Pomorska w Słupsku i Politechnika Koszalińska. Laureaci wraz z katechetami udadzą się także z pielgrzymkami do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna. Jednak największą nagrodą jest spotkanie z Żywym Słowem Bożym i możliwość dzielenia się nim we wspólnocie młodych ludzi, którzy nie tracąc niczego ze swego młodzieńczego entuzjazmu, opowiadają się po stronie Ewangelii. Wielu z nich, poprzez tę inicjatywę, spotyka się z Biblią bliżej po raz pierwszy.

Autorami pytań na każdym etapie Konkursu są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym roku organizatorzy zapraszają do rozważania Księgi Pieśń nad Pieśniami, Ewangelii wg św. Mateusza oraz Listu do Efezjan.

W ten sposób Konkurs Biblijny wpisuje się treścią w ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia – ten szczególny czas, w którym pragniemy odkrywać na kartach Pisma Świętego miłosierne oblicze Ojca. Papież Franciszek w swojej bulli „Misericordiae vultus” zaraz na początku cytuje list do Efezjan, w którym znajduje się piękny opis Miłosiernego Boga: „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował…” – wyjaśnia ks. prof. Mirosław Wróbel (KUL), autor pytań konkursowych.

Nie jest to jednak zwykły Konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy zaczynają być prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Biblia jest rzeczywistą Księgą Życia. Ta forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte, która od dwudziestu lat jest proponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, każdego roku włącza w to dzieło trzydzieści tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otwierają Biblię i pochylają się nad kolejnymi tekstami tej Natchnionej Księgi.

Na czas realizacji jubileuszowej edycji Konkursu organizatorzy i uczestnicy otrzymali błogosławieństwo Ojca Świętego, w którym Jego Świętobliwość życzy, (…) by kolejne etapy tego wydarzenia: szkolny, diecezjalny i ogólnopolski były dla wszystkich okazją do obcowania z Pismem Świętym, spotkania z Chrystusem i doświadczania Jego Przyjaźni. Niech ten czas Bożej rywalizacji obfituje głębią przeżyć religijnych, bogactwem przemyśleń, skupieniem, zdobywaną wiedzą i ewangelicznym entuzjazmem – czytamy w liście do organizatorów.

Honorowy patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej sprawują w tym roku:
JE Ks. Abp Wojciech Polak Prymas Polski i JE Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz liczne grono ordynariuszy polskich diecezji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *