Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Słupsk

Wybór Delegatów na Nadzwyczajne Walne – 21 08

W październiku (12.X) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.  W Oddziałach koszalińskiego Okręgu odbywają się zebrania wyborcze. Zarząd Oddziału w SŁUPSKU zaprasza członków na 21 sierpnia 2018r. (wtorek) na godz.17.00 do siedziby Oddziału. Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania Wyborczego Oddziału .
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie regulaminu obrad i Regulaminu pracy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  6. Ukonstytuowanie się Komisji i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  7. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów Oddziału  w Koszalinie  na Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w Koszalinie.
  8. Wybór delegatów Oddziału na Zebranie Wyborcze Delegatów Oddziału Okręgowego.
  9. Wręczenie Przedstawicielom Oddziału zaproszenia na Zebranie Wyborcze Oddziału Okręgowego za pokwitowaniem.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *