Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Uchwała nr 15/Z/2023 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”