Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Słupsk

Spotkanie z ppłk dr Januszem Kamockim ps. „Mamut” w Słupsku

Dnia 10 czerwca 2021 roku odbyło się zorganizowane przez Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Słupsku spotkanie z ppłk dr Januszem Kamockim ps. „Mamut”.

Zaproszony gość w czasie II wojny światowej walczył w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Armii Krajowej. Od 1945 do 1947 roku działał w młodzieżowych strukturach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Sandomierzu. Był więźniem politycznym okresu PRL. Posiada tytuł doktora etnografii. Przez wiele lat pracował w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Obecnie zasiada w Kapitule Orderu Krzyża Niepodległości przy prezydencie RP.

Podczas spotkania ppłk dr Janusz Kamocki przedstawił swój barwny życiorys, opowiadał o swojej działalności niepodległościowej oraz pracy zawodowej. Na zakończenie otrzymał od zarządu oddziału drobny upominek oraz obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej wykonany przez p. Adama Jaworskiego.