Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Spotkanie formacyjne dla członków CCH w Niepokalanowie

Październik miesiącem modlitwy różańcowej „Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca świętego nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią.” (św. Ludwik Grignion de Montfort)

Spektakl „Mój syn, Maksymilian” w reżyserii Marcina Kwaśnego.

W związku z 75-tą rocznicą śmierci Maksymiliana Marii Kolbego Fundacja Między Słowami wyprodukowała sztukę „Mój Syn, Maksymilian” Kazimierza Brauna, w reżyserii Marcina Kwaśnego. Spektakl oparty jest na autentycznej korespondencji między św. Maksymilianem a jego matką Marianną Kolbową i mówi o wyjątkowej więzi między nimi oraz wyjątkowej roli Matki Bożej Niepokalanej w życiu obojga.

Twórcy spektaklu:
Autor: Kazimierz Braun
Reżyseria: Marcin Kwaśny
Występują: Ewa Ziętek/Halina Łabonarska, Łukasz Lewandowski, Dariusz Kowalski, Ksawery Szlenkier

Bohaterska postawa św. Maksymiliana, który oddał życie za innego więźnia w pełni zasługuje na to, by zostać włączona do dyskursu publicznego o patriotyzmie. Zdaniem autora sztuki „Mój syn, Maksymilian”, dr. Kazimierza Brauna, który wcześniej napisał już dwie sztuki o św. Maksymilianie, życie i dzieło św. Maksymiliana jest ogromnym obszarem wartości i wiadomości, dóbr duchowych i nauk, pism i dokumentów. Spektakl „Mój syn, Maksymilian” będzie ukazywał zarówno złożoność samej postaci, jak i skomplikowaną polską historię. W warstwie fabularnej dramat toczy się na dwóch osiach czasu – współczesnej, gdy matka św. Maksymiliana odwiedza celę syna w Klasztorze oraz historycznej, gdy z retrospektywy poznajemy historię pobytu i śmierci św. Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Na poziomie rozważań filozoficznych dramat dotyka najważniejszych problemów człowieka, w tym postawy wobec bliźnich i patriotyzmu. Sztuka jest również głęboką analizą psychologiczną wyjątkowej osobowości św. Maksymiliana Kolbego.
Projekt wystawienia spektaklu „Mój syn, Maksymilian” poparł gwardian Klasztoru Franciszkanów w Niepokalanowie Ojciec Mirosław Bartos (który także zaprosił twórców do odegrania spektaklu na terenie klasztoru) oraz gwardian Klasztoru Franciszkańskiego  w Harmężach, gdzie znajduje się Centrum św. Maksymiliana – Ojciec Piotr Cuber. Pomysł wystawienia spektaklu spotkał się także z przychylnością dyrekcji Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

W dniach 6-7.10.2023r. członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całej Polski spotkali się pierwszego dnia w Warszawie na spektaklu „Mój syn, Maksymilian”. Kolejnego dnia wszyscy wspólnie rozpoczęli wspólne spotkanie formacyjne w Niepokalanowie na terenie i ziemi działalności o. Maksymiliana Marii Kolbego. Msza Święta odprawiona w Kaplicy o. Maksymiliana przez krajowego asystenta – ks. Dariusza Wojteckiego.