Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Sejmik Rodzinny

Sakramentalne małżeństwo – drogą do świętości

Ks. dr Andrzej Wachowicz
Moderator Krajowy Domowego Kościoła

Sakramentalne małżeństwo – drogą do świętości

1. Małżeństwo – rzeczywistość sakramentalna.

Kiedy stajemy w obliczu zamysłu Bożego wobec małżeństwa, trzeba powiedzieć, iż stajemy wobec tajemnicy. Tajemnicy miłości Boga do człowieka oraz wobec tajemnicy miłości człowieka do człowieka (męża do żony i żony do męża). Ta miłość małżeńska jest znakiem miłości Boga, miłości wiernej Boga Stwórcy. Wkraczamy tu w tajemnicę znaku sakramentalnego.