Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Sejmik Rodzinny

Sakramentalne małżeństwo – drogą do świętości

Udostępnij…FacebookTwitterKs. dr Andrzej Wachowicz Moderator Krajowy Domowego Kościoła Sakramentalne małżeństwo – drogą do świętości 1. Małżeństwo – rzeczywistość sakramentalna. Kiedy stajemy w obliczu zamysłu Bożego wobec małżeństwa, trzeba powiedzieć, iż stajemy wobec tajemnicy. Tajemnicy miłości Boga do człowieka oraz wobec…