Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Relacja z wręczenia Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego pani Halinie Szumiło

13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, została wręczona Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dra Bolesława Domańskiego. Uroczystość odbyła się podczas Mszy Świętej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.

Laureatka, pani Halina Szumiło, otrzymała te wyróżnienie za działalność dla dobra wspólnego oraz praktyczne rozumienie zasady solidarności. Uroczystość wręczenia trzeciej Statuetki odbyła się w niedzielę, 13. grudnia 2020 roku, jakby na przekór wydarzeniom sprzed 39 lat, kiedy to rozpoczął się w Polsce stan wojenny.

Pani Halina Szumiło, w wielkiej skromności, podziękowała Zarządowi Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku za zgłoszenie jej kandydatury do otrzymania Nagrody oraz Kapitule za uhonorowanie jej tym wyróżnieniem. „Jestem ogromnie wdzięczna ks. Stanisławowi Ładzie (proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, gdzie odbywała się uroczystość – przyp. red.) za wszystkie lata współpracy, która rozpoczęła się jeszcze w czasie stanu wojennego, z którym później razem prowadziliśmy Fundację Pomocy Społecznej. Dziękuję ludziom, którzy pracowali z nami przez długie lata” – dodała wzruszona laureatka.

Celem tej nagrody jest uhonorowanie osób bądź instytucji zasłużonych w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu. Jednocześnie celem tej nagrody jest wyznawanie zasad społecznych katolicyzmu, podkreślanie roli i wagi pracy społecznej, a także szerokie popularyzowanie postaci ks. dra Bolesława Domańskiego – gorliwego kapłana, wielkiego patrioty, budzącego dumę narodową i radość z faktu przynależenia do narodu.

Przypominamy, że Kapituła XXXIV edycji Nagrody tegoroczne Statuetki przyznała również ks. Tomaszowi Kancelarczykowi za praktyczną realizację zasad obrony życia oraz Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” FSE diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej za działalność na rzecz wychowania w duchu chrześcijańskich wartości.

zdjęcia: Kazimierz Sakowicz

e-civitas