Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności OKWB Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Po Etapie Diecezjanym…

Jesteśmy już po diecezjalnych zmaganiach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, w której udział wzięło 23 uczniów.

Naszą Archidiecezje w Finale reprezentować będą szkoły takie jak Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Szczecinie, II LO im. Mieszka I ze Szczecina oraz Technikum Informatyczne SCI. 1, 3 i 5 miejsce należy do uczniów z LO nr 13 w Szczecinie, 2,4 i 7 do uczniów z II Liceum im. Mieszka I w Szczecinie, a na 6 miejscu gościmy ucznia z Technikum Informatycznego SCI w Szczecinie.

Kolejny etap jakim jest finał odbędzie się 19 maja o godz. 12:00. Część pisemna Finału przeprowadzona zostaje stacjonarnie na terenie diecezji, zaś część ustna – w Niepokalanowie. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w skali kraju w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów

Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.

 

Natalia Dąbrowska
Koordynator Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej