Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności OKWB Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Poczuj radość Ewangelii – etap diecezjalny w Arch. Szczecińsko-Kamieńskiej

20.04.2023- Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Jesteśmy już po diecezjalnych zmaganiach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, w której udział wzięło 23 uczniów z całej Archidiecezji.

Archidiecezje Szczecińsko-Kamieńską w Finale reprezentować będą szkoły takie jak IV LO im. Stefana Czarneckiego ze Szczecina, Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Szczecinie.

Z części pisemnej do części ustnej z najwyższa liczbą  punktów zakwalifikowali się:

1.Maksymilian Zakrzewski (LO nr 13 Szczecin, katecheta: ks. Grzegorz Jankowiak) pkt 77

2.Oskar Misterek (LO nr 13 Szczecin, katecheta: ks. Grzegorz Jankowiak) pkt 76

3. Aleksander Cierlecki (I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omiczyńskiego w Gryfinie, katecheta Siostra Gradowska Marzena) pkt 61,5

4. Agnieszka Tarnowska (VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Szczecinie, katecheta: Agnieszka Kochan-Łysiak) pkt 59,5

5. Hanna Krzemień (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, katecheta: Katarzyna Lemek) pkt 53

6. Zuzanna Domagała (Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach, katecheta: Siostra Tarnowska Anna) pkt 52

7. Michał Majewski (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, katecheta: Katarzyna Lemek) pkt 52

W części pisemnej uczestnicy odpowiadali na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonywała powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut.

Do części ustnej przeszło 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

Po części ustnej 7-ka finalistów wygląda następująco:

  1. Agnieszka Tarnowska (VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Szczecinie, katecheta: Agnieszka Kochan-Łysiak).
  2. Oskar Misterek (LO nr 13 Szczecin, katecheta: ks. Grzegorz Jankowiak).
  3. Maksymilian Zakrzewski (LO nr 13 Szczecin, katecheta: ks. Grzegorz Jankowiak).
  4. Aleksander Cierlecki (I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omiczyńskiego w Gryfinie, katecheta Siostra Gradowska Marzena).
  5. Hanna Krzemień (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, katecheta: Katarzyna Lemek).
  6. Michał Majewski (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, katecheta: Katarzyna Lemek).
  7. Zuzanna Domagała (Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach, katecheta: Siostra Tarnowska Anna).

 

Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem. 27-edycja konkursu obejmuje Księgę Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków.

Kolejny etap jakim jest finał odbędzie się 5-6 czerwca w Niepokalanowie. Część pisemna Finału przeprowadzona zostaje stacjonarnie pierwszego dnia w Niepokalanowie, zaś część ustna – drugiego dnia.

Zdjęcia do pobrania przez 7 dni (do 27.04 aktywny link). Autor zdjęć: Mateusz Gawroński https://we.tl/t-I9ie9NmCNH

Natalia Dąbrowska
Koordynator Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej