Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

Pierwsze spotkanie w nowej siedzibie Oddziału w Szczecinku

16 września odbyło się pierwsze spotkanie członków naszego Oddziału w nowej siedzibie. Do naszej dyspozycji mamy dwa niewielkie pomieszczenia (biuro i salka do kameralnych spotkań) w budynku szczecineckich organizacji pozarządowych. Możemy również korzystać z pomieszczeń wspólnych, tj. sali konferencyjnej i kuchni. Wczorajsze spotkanie zainaugurowało nie tylko nowe miejsce naszych spotkań, ale także wznowienie działalności po przerwie spowodowanej pandemią,   choć ona nadal dyktuje nam pewne zasady ( odległości, środki dezynfekcyjne, maseczki)  i po przerwie wakacyjnej.  Spotkanie Kręgu Biblijnego tradycyjnie poprowadził o. Michał Wielgus, a wcześniej uroczyście poświęcił dwa nasze pomieszczenia.