Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

Mowa nienawiści w mediach i nie tylko

Wracamy do naszych comiesięcznych spotkań formacyjnych. Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 września o godz. 16.00 w sali konferencyjnej 205 A w naszej nowej siedzibie przy ul. Armii Krajowej 29. Przypomnijmy, że w tym roku pochylamy się nad zasadami ABC Społecznej Krucjaty Miłości kard. S. Wyszyńskiego. Nasze wrześniowe spotkanie poświęcimy trzeciej zasadzie: Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Tę zasadę przedstawi  w formie katechezy o. Michał Wielgus, natomiast o mowie nienawiści w mediach opowie nasz gość p. Mateusz Sienkiewicz z Radia Koszalin. Zapraszamy członków, sympatyków i osoby zainteresowane oraz wszystkim uczestnikom spotkania przypominamy o zachowaniu środków ostrożności związanych z pandemią koronawirusa.