Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Civitasowska Pielgrzymka Różańcowa na Górę Chełmską

Tradycyjnie zapraszamy członków Civitas Christiana na Pielgrzymkę Różańcową na Świętą Górę Chełmską, która odbędzie się w pierwszą sobotę września, tj. 5 września. Program: godz. 12.00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, godz. 13.00 – posiłek w ogrodzie klasztornym, godz. 13.30 – 13.45 – spotkanie z Siostrami Szensztackimi opiekunkami Sanktuarium, godz. 13.45 – 15.30 – spotkanie integracyjne i Zebranie poszerzonego Zarządu Oddziału Okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego, godz. 15.30 – Modlitwa Różańcowa dróżkami Kamiennego Różańca Góry Chełmskiej w intencji rychłej uroczystości beatyfikacji kard. S. Wyszyńskiego i powstrzymania pandemii koronawirusa. Uczestnikom pielgrzymki przypominamy o zachowaniu wszelkich wskazań epidemiologicznych. Prosimy też o wcześniejsze  zgłoszenie chęci uczestnictwa w swoim Oddziale lub pod nr tel. 783 981 820.