Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

Patron Europy – św. Benedykt

Rozpoczynamy w Okręgu szczecińsko-koszalińskim KS „Civitas Christiana” nowy cykl spotkań formacyjnych adresowanych do naszych członków, sympatyków i wszystkich chętnych. Tematem spotkań będą patroni świata, Europy, Polski i naszych diecezji.  Cykl kilkunastu spotkań odbędzie się pod hasłem: „Patroni – życiowe SOS”. Podczas spotkań nie tylko bliżej poznany życiorys    Świętego, ale przede wszystkim dzięki „zaproszonym” gościom  podejmiemy refleksję nad próbą wprowadzania w życie jego charyzmatu i szukania w nim oparcia w trudnych sytuacjach życia. Pierwsze spotkanie  poświęcone św. Benedyktowi z Nursji odbędzie się 28 marca o godz. 16:30 w lokalu „Civitas Christiana” przy ul. Armii Krajowej 29 sala 205.