Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Koszalin

JAN PAWEŁ II ZAPOMNIANY? Trzeci wykład pt. „Pokochałem ludzką miłość. Jana Pawła II bój o małżeństwo i rodzinę”

Trzeci wykład z cyklu „Jan Paweł II zapomniany?”,
16 grudnia 2023r., godz. 10:00,
Koszalin, ul. bpa Czesława Domina 12/4
(siedziba stowarzyszenia „Civitas Christiana”)

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. AKW

„Pokochałem ludzką miłość” Jana Pawła II bój o małżeństwo i rodzinę

 

 

„Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości” – pisał Papież Jan Paweł II. Myśl ta stanowiła zawsze  ideę przewodnią jego działalności, zarówno na wiejskim wikariacie, jak i w środowisku akademickim, w duszpasterstwie służby zdrowia, wreszcie jako profesora, biskupa i następcy św. Piotra w Kościele powszechnym. Jego filozofia i teologia miłości stanowią coś w rodzaju procesu terapeutycznego dla dzisiejszego pokolenia. Był świadomy tego, że bój o przyszłość ludzi będzie bojem o rodzinę, o prawo nadawania postaci i treści tej fundamentalnej osobotwórczej wspólnocie. Wiedział, że delikatne kwestie ludzkiej tożsamości, seksualności i wzajemnych odniesień wymagają oparcia w gruntownym pojęciu osoby. Społeczeństwo zależy od rodziny. Jak mówił, „ugodzone w rodzinę nie ma przyszłości”. Jak prorok wieścił, że „przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę”.