Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Gala XIII edycji Nagrody im. kard nom. Ignacego Jeża – Zaproszenie

Szanowni Państwo,

17.10.2021 roku o godzinie 16:00 w Filharmonii Koszalińskiej odbędzie się Gala wręczenia Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei”. Zaproszenia są do odebrania w koszalińskiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Bp. Czesława Domina 12/4.

Przypomnijmy, statuetki z wizerunkiem kard. nom. Ignacego Jeża w tym roku otrzymają:

– Krystyna Czajka – Opanowicz – za determinację i wieloletnią pracę na rzecz budowania katolicko-społecznej rzeczywistości diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a w szczególności miasta Szczecinka

– Monika Czajka – za akcje edukacyjne, wolontariackie i ewangelizacyjne inspirujące wielu młodych ludzi do stawania się świadkami wiary i czynienia miłosierdzia względem drugiego człowieka

– Ks. Krzysztof Witwicki i Zespół Fundacji Dobre Media Nowej Ewangelizacji – za niestrudzone pokazywanie mocy Słowa Bożego żyjącego w Kościele