Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Bez kategorii Białogard

Białogardzkie ostatnie wydarzenia

W białogardzkim „Civitas Christiana” w ostatnich miesiącach dużo się wydarzyło. W czasie wakacyjnym nastąpiła zmiana siedziby Oddziału i po przeprowadzce, uporządkowaniu starej i przystosowaniu nowej, która znajduje się w jednej z salek domu parafialnego przy kościele pw. św. Jerzego,  od września bez przeszkód już trwa  działalność członków. Pierwsze spotkanie inaugurujące pracę w nowej siedzibie odbyło się 28 września, podczas którego podziękowaliśmy w imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego p. Annie Świeckiej przewodniczącej Oddziału za włożenie wielkiego wysiłku nie tylko  w przeprowadzkę, ale także za wielkie serce i oddanie na rzecz białogardzkiej wspólnoty.  W spotkaniu uczestniczył ks. proboszcz Eugeniusz Kaczor, który od lat pełni opiekę duchową nad Oddziałem, a teraz dodatkowo  w domu parafialnym udostępnił jedną z sal dla „Civitas Christiana”. Podczas tego spotkania był czas na pochylenie się nad słowem Bożym w ramach cyklicznych spotkań kręgu biblijnego prowadzonego tradycyjnie od kilku lat przez ks. Proboszcz, a także na modlitwę różańcową, którą przygotowała i poprowadziła p. Ania Świecka. Ukoronowaniem spotkania była wspólna Msza św. w intencji obfitych owoców beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego  z zaznaczeniem, że nowy Błogosławiony od 2013 roku jest patronem KS „Civitas Christiana”. Po Mszy św. uczestnicy liturgii Mszy św. zebrali się przed kościołem wokół wystawy plenerowej „Prymas Tysiąclecia”, która została przygotowana przez Regionalne Muzeum w Szczecinku w ramach tegorocznych szczecineckich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wystawę w Białogardzie można było zwiedzać do końca listopada. Natomiast 10 listopada odbyło się spotkanie formacyjne poświęcone dziewiątemu punktowi ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Białogardzkiej wspólnocie życzymy dalszej owocnej pracy.