Kategoria: Ośrodek Formacji Katolicko – Społecznej

0

I spotkanie formacyjne w Oddziale Koszalin

W poniedziałek, 19.02. b.r. odbyło się pierwsze z dziesięciu spotkań formacyjnych w koszalińskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”. Część o biblijnych symbolach Ducha Świętego przedstawiła  Donata Prończuk a wpowadzenia do  Katolickiej Nauki Społecznej dokonał...

0

Spotkania formacyjne w Oddziałach “Civitas Christiana”

We wszystkich Oddziałach “Civitas Christiana” rozpoczęte zostały cykle spotkań formacyjnych poświęconych rozważaniom duszpasterskiego hasła roku “Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” . Program spotkań to wykłady rozwijające hasło roku oraz wprowadzenie do Katolickiej Nauki Społecznej. Szczegóły...