Kategoria: Ośrodek Formacji Katolicko – Społecznej

0

Spotkania formacyjne w Oddziałach „Civitas Christiana”

We wszystkich Oddziałach „Civitas Christiana” rozpoczęte zostały cykle spotkań formacyjnych poświęconych rozważaniom duszpasterskiego hasła roku „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” . Program spotkań to wykłady rozwijające hasło roku oraz wprowadzenie do Katolickiej Nauki Społecznej. Szczegóły...