Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Szczecin

36. Nagroda ks. dr. B. Domańskiego wręczona!

Gala wręczenia XXXVI Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2022r rozpoczęła się od Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej pw. Jakuba Apostoła w Szczecinie pod przewodnictwem ks. prałata Aleksandra Ziejewskiego w asyście czterech kapłanów.

23 kwietnia 2022 roku w Sali Koncertowej Polskiego Radia Szczecin odbyła się gala wręczenia 36. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego. 

 

W tym roku obchodzimy 100lecie istnienia Związku Polaków w Niemczech, którego drugim z kolei prezesem był Patron naszej Nagrody – ks. Bolesław Domański.

 

Tegoroczne statuetki z wizerunkiem Niezłomnego Proboszcza z Zakrzewa oraz symbolem Rodła uhonorowani zostali:

Marcin Maślanka – za szeroko rozumianą działalność edukacyjno-formacyjną i kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia;

Stanisław Pawełek– za wieloletnią pracę organiczną na rzecz kultury chrześcijańskiej;

Jan Tarnowski – za wrażliwość na krzywdę ludzką oraz umiłowanie sprawiedliwości społecznej i poszanowanie praworządności. Wśród zaproszonych gości znalazło się również kilkoro laureatów z poprzednich lat.

Galę zwieńczył koncert Pieśni Patriotycznych przygotowany przez Wydział Wokalny Akademii Sztuki w Szczecinie pod kierunkiem dr hab. Ewy Filipowicz-Kosińskiej, prof. AS, która była jednym z inicjatorów powstania w 2013r. kierunku wokalistyki w Akademii Sztuki w Szczecinie, początkowo na wydziale Edukacji Muzycznej. Prócz pani Profesor galę oświetliły głosy solistów: Katarzyna Pawłowska, Michał Komorek, a akompaniament na fortepianie uświetlił nam pianista Michał Landowski.

Laureatom serdecznie gratulujemy!