Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Słupsk

100. urodziny mjr Kazimierza Szostakowskiego-Kobelisa

30 stycznia 2021 roku przedstawiciele słupskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Słupsku przekazali mjr Kazimierzowi Szostakowskiemu-Kobelis ps. „Mieczysław” – weteranowi Armii Krajowej zebrane przez oddział kartki z życzeniami z okazji jego 100. urodzin.

Kilkadziesiąt kartek urodzinowych, które dotarły za pośrednictwem stowarzyszenia do jubilata sprawiły niesamowitą radość i łzy wzruszenia.

Major Kazimierz Szostakowski-Kobelis ps. „Mieczysław” (ur. 30.01.1921 r. w Wilnie) – podczas II wojny światowej walczył w kontrwywiadzie i zwiadzie konnym Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. W lipcu 1944 roku uczestniczył w operacji „Ostra Brama”. Po zakończeniu działań wojennych zaangażował się w działalność konspiracyjną przeciwko władzy komunistycznej. W latach 1948-1955 więziony we Wronkach. Od 1991 roku członek Światowego Związku Żołnierzy AK. Jeden z inicjatorów budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Słupsku.

fot. Marcin Lasoń