Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Gala wręczenia XXXV Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego – relacja

3 lipca 2021 roku w Sali Koncertowej Polskiego Radia Szczecin odbyła się gala wręczenia 35. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego.

W tym roku statuetką z wizerunkiem Niezłomnego Proboszcza z Zakrzewa oraz symbolem Rodła uhonorowani zostali:

Ks. kan. Piotr Grabowski za kultywowanie troski o dziedzictwo narodowe na Środkowym Nadodrzu, por. Zbigniew Has za wierność tradycjom niepodległościowym i świadectwo życia oraz dr Wojciech Lizak za propagowanie historii Pomorza Zachodniego i działalność na rzecz wolnych mediów. Wśród zaproszonych gości znalazło się również kilkoro laureatów z poprzednich lat.

Mszę Świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła celebrował Metropolita Szczecińsko-Kamieński abp Andrzej Dzięga w asyście ośmiu kapłanów.

Gala Nagrody powróciła do Sali Koncertowej Polskiego Radia Szczecin, gdzie odbywała się przez kilka ostatnich lat. Inaczej było tylko w ubiegłym roku, kiedy to ze względu na pandemię, przeniesiono uroczystości wręczenia statuetek do kościołów szczególnie bliskich ówczesnym laureatom.

Otwarcia dokonał Ryszard Pilich, Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego, który przytoczył historię Nagrody, sięgającej 1983 roku.

Są już 132 ważne nazwiska i instytucje, uhonorowane tą Nagrodą, a wśród nich można wymienić m.in. dr. Pětra Brězana, gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego, kard. nom. Ignacego Jeża, czy Alfonsa Tomkego wciąż żyjącego, ostatniego naocznego świadka Kongresu Polaków w Niemczech. Niemal 40 lat Nagroda ta trafia do wybitnych twórców kultury, architektów, naukowców, teologów, historyków czy pedagogów podkreślając przesłanie ks. Bolesława Domańskiego. Przesłanie 5 Prawd Polaków.

Wręczone zostały specjalne podziękowania dla Jacka Stróżyńskiego, długoletniego przewodniczącego Kapituły Nagrody, za wieloletnią pracę w tworzeniu dzieła Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego.

Piotr Sutowicz, który obecnie piastuje funkcję Przewodniczącego Kapituły Nagrody, pokreślił charyzmatyczne przywództwo niezłomnego proboszcza z Zakrzewa.

Po niesprawiedliwej decyzji wielkich mocarstw po I wojnie światowej, która dotknęła Polskę, jeden z kapłanów ziem odciętych od  macierzy mówił: Bóg nas na tej ziemi bez powodu nie zostawił; Bóg pokazał, że to On kieruje naszymi losami. Tym kapłanem był ks. Domański, który pełnił funkcję przywódcy, co uznawały nawet mniejszości narodowe. To pokazuje, że opatrzność boża realizuje się w codzienności, prostych rzeczach – tym zawsze kieruje się Kapituła Nagrody, a może szczególnie w tym roku braliśmy to pod uwagę.

Ks. kan. Piotr Grabowski odbierając Nagrodę, powiedział:

Nagrodę dedykuję osobom, które uczestniczyły w działaniach na Środkowym Nadodrzu, wśród zwykłych ludzi, którzy mnie codziennie inspirują. Dziękuję również Kapitule Nagrody za dostrzeżenie małej miejscowości, w której pracuję – taką mała miejscowością było kiedyś Zakrzewo, a okazało się, że wyrosła stamtąd iskra.

Por. Zbigniew Has wzruszony na scenie mówił:

Jestem prawdziwie zaskoczony i wdzięczny Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” za przyznanie Nagrody. Cieszę się, że moje prawie 90-letnie życie przyczyniło się do poprawy sytuacji w naszym kraju. Ku chwale ojczyzny, ku chwale żołnierzy niezłomnych II i II Rzeczypospolitej!

Grono laureatów zamknął dr Wojciech Lizak, który podkreślił:

Nie spodziewałem się otrzymania Nagrody, jestem bardzo wdzięczny za wyłuskanie mnie wśród wielu owieczek. Osoba ks. Domańskiego wpisuje się w myśl polskiej myśli zachodniej, ja również jestem cały z ducha tej myśli. Trzeba odsłonić wielkość postaci Pomorza Zachodniego. My próbujemy przywrócić pamięć o nich, walczyć z przekłamaniami. Nie będziemy ustawać w tych działaniach.

Obecny na Gali był również Maciej Szepietowski, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W słowach podsumowania powiedział:

Serdecznie gratuluję i dziękuję laureatom i działaczom regionalnym, którzy zorganizowali dzisiejszą uroczystość. Drodzy laureaci – wasza droga życiowa, kierunek działania, dorobek emanuje na innych; jesteście autentycznymi świadkami i posłańcami prawdy i dobra.

Nagroda im. ks dr Bolesława Domańskiego ma już 35 lat, a cały czas rozwija skrzydła, jest czymś więcej niż jedynie uroczystością wręczenie statuetek. Dziedzictwo Nagrody i jej patrona, siła posłannictwa laureatów i dzisiejsze wydarzenie to dowody na istnienie szkoły pokornego budowania ładu bożego i twórczego, aktywnego, odpowiedzialnego patriotyzmu, nie tylko wobec narodu w kraju – tych, którzy byli, którzy są, którzy przyjdą, ale także wielkiej diaspory na świecie.

Galę zwieńczył koncert Anny Kabacińskiej pt. „W Tobie schronienie”. Pani Anna jest znakomitą gitarzystką i pedagogiem uczącym w Państwowym Zespole Szkół muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie w klasie gitary. Akompaniował jej Paweł Witulski.

Kapitułę Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego stanowią:

Ks. bp senior Paweł Cieślik – Przewodniczący Honorowy

Piotr Sutowicz – Przewodniczący

Dr Leszek Laskowski – Sekretarz

Dr hab. Prof. AP Jowita Kęcińska-Kaczmarek – Członek

Dr Krzysztof Łuszczek – Członek

 

/e-civitas