Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Koszalin

JAN PAWEŁ II ZAPOMNIANY?

Zapraszamy na Pierwszy wykład z cyklu „Jan Paweł II zapomniany?”, który odbędzie się 14 października 2023r., o godz. 10:00 w siedzibie „Civitas Christiana” przy, ul. bpa Czesława Domina 12/4.

Wykład pt. „Chrystus fundamentem człowieczeństwa. Jana Pawła II wizja kultury w kontekście kryzysu człowieka i społeczeństwa wygłosi ks. prof. dr hab. Jan Perszon,

Pokolenia ludzi starszych w Polsce nie trzeba przekonywać, że Jan Paweł II i jego pontyfikat to rzeczywistości imponujące, ponadprzeciętne, o wręcz dziejowym znaczeniu. Nie tylko dla Polski i jej najnowszych dziejów, ale dla całej Europy i rodziny ludzkiej. Ten wielki Pasterz z niezwykłą erudycją i swobodą poruszał się nie tylko „na terenie” Kościoła i jego zbawczej misji. On – w sposób dla niego naturalny – głosząc Ewangelię „wyzwolenia człowieka” prowadził dialog z całym światem. Jednym z wymiarów jego nauczania jest świat kultury. Papież, nawet wtedy, gdy przemawiał do ludzi i środowisk dalekich od Ewangelii, podejmował „kwestię człowieka” w perspektywie Transcendencji, czyli w odniesieniu do Boga.  Ta chrystocentryczna antropologia (często podejmowana implicite) koncentrowała się na godności osoby ludzkiej i wspólnej wszystkim ludziom naturze. Już kilkadziesiąt lat temu taka wizja człowieka napotykała na opór; zderzała się bowiem z post-oświeceniowym antropocentryzmem i materializmem. Współcześnie obserwujemy, także w Polsce, ofensywę i – jak się zdaje – tryumfu „zwątpienia w człowieka”, generowany przez „zapomnienie Boga” lub Jego świadome wykluczenie z refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem.

Dlatego w naszym przedłożeniu najpierw zaprezentowana będzie Jana Pawła wizja kultury i jej genetycznego powiązania z człowiekiem. Następnie zastanowimy się nad źródłami kryzysu współczesnej kultury (aż do „antykultury” i „kultury śmierci”), wreszcie zaś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy jest nadzieja na odrodzenie (renesans) kultury chrześcijańskiej.