Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Szczecinek

XXII edycja Rejonowego Konkursu Plastycznego

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Tegoroczny Rejonowy Konkurs Plastyczny organizowany przez szczecinecki Oddział „Civitas Christiana” wpisuje się z jednej strony w nauczanie Kardynała S. Wyszyńskiego, którego słowa posłużyły za hasło konkursowe, a z drugiej nawiązuje do obchodzonego przez Kościół 25 marca Dnia Świętości Życia. Ponadto rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Szczecinku 9 czerwca. Konkurs adresujemy do uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

XXII REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.

NAJWIĘKSZYM SZCZĘŚCIEM JEST DZIECKO!

Konkurs odbywa się pod patronatem Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej

w Koszalinie.

Cele konkursu:

I. Przesłanie główne

 • Wychowanie religijne

II. Cele szczegółowe

 • rozpowszechnianie idei świętości życia ludzkiego;
 • nagłaśnianie  idei „Marszów dla Życia i Rodziny”;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych;
 • krzewienie dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego;
 • zachęcanie do obserwacji życia i budzenie refleksji nad jego celem;
 • integracja środowiska lokalnego wokół obrony życia ludzkiego, rodziny                                 i wartości chrześcijańskich;
 • propagowanie  nauczania Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • propagowanie twórczości plastycznej;
 • wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu talentów artystycznych.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech kategoriach:

 1. Oddział przedszkolny i klasy I – III
 2. Klasy IV – VI
 3. Klasy VII, VIII i III klasy gimnazjalne

Inspiracją dla prac powinny być:

 • Słowa Pisma Świętego mówiące o Bożym pochodzeniu człowieka;
 • Nauczanie Kościoła o świętości życia ludzkiego, którego wyrazem jest ustanowiony     „dzień świętości życia ludzkiego” obchodzony 25 marca na pamiątkę poczęcia ludzkiego życia Syna Bożego;
 • Wypowiedź Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego”, z której zaczerpnięto tytuł konkursu.  

Technika plastyczna dowolna w ramach prac płaskich (prace wykonane na papierze).
Format prac nie większy niż A2.  Prace indywidualne będą przez jury premiowane.

Prace należy podpisać czytelnie na odwrocie drukowanymi literami podając:

 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora oraz klasę,
 • adres, email i telefon szkoły,
 • imię i nazwisko, telefon oraz email nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonana jest praca.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego)   na wykorzystanie danych osobowych uczestnika dla celów konkursowych.

Termin składania prac: do 17 maja 2019 roku. Prace należy przesłać na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Wł. Bartoszewskiego 12 ,78-400 Szczecinek.

Informacji na temat konkursu udzielamy pod numerem telefonicznym: 783 981 820.                                        Przewidujemy  nagrody i upominki dla nagrodzonych oraz podziękowania dla opiekunów. Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi  podczas „Marszu dla Życia i Rodziny”, który odbędzie się w Szczecinku 9 czerwca 2019 r. (szczegóły dotyczące Marszu zostaną przekazane do szkół i placówek biorących udział w konkursie).  Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora i mogą być  wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.  Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie  http://koszalin.civitaschristiana.pl/ w zakładce Oddziały: Szczecinek.

                                                             Organizator

K.S. „Civitas Christiana” Oddział w Szczecinku

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu:   Wyrażam zgodę, aby dane osobowe dziecka ………………………………………………, które uczestniczy w konkursie  plastycznym „ Największym szczęściem jest dziecko!” mogły być wykorzystane do celów konkursowych.    …………………… …………………………………….. Data, podpis rodzica/opiekuna    
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *